با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و خدمات ارزي

Bank Saderat
صفحه اول > معرفي حسابها و خدمات ارزي > بانک صادرات >
حسابهاي قرض الحسنه جاري ارزي

اهداف به کارگيري شبکه SWIFT در بانک صادرات ايران:


حساب جاري ارزي نوعي سپرده قرض الحسنه است که صاحب حساب با ارائه درخواست کتبي و يا ارائه چک ارزي شخصاً و يا توسط افراد غير ، از خدمات بانکي استفاده مي نمايد.نحوه افتتاح حساب:


براي افتتاح حساب جاري ارزي، متقاضي مي بايست داراي حساب جاري ريالي نزد بانک صادرات ايران باشد و با تامين حداقل ده هزار دلار يا معادل آن به ارزهاي معتبر ديگر درخواست افتتاح حساب جاري ارزي نمايد، افتتاح حساب پس از طي مراحل اداري و تائيد مسئولين شعبه انجام خواهد پذيرفت.

توجه1:


شرکتهاي حمل ونقل و وابسته بازرگاني کشورهاي خارجي شامل تامين حداقل مبلغ ده هزار دلار نمي گردند.

توجه2:


افتتاح کليه حساب هاي ارزي به ارزهاي يورو، پوند انگليس، دلار آمريکا، ين ژاپن، فرانک سوئيس، درهم امارات متحده، ريال عربستان سعودي،‌دلار کانادا و دينار بحرين امکان پذير است.

به حسابهاي قرض الحسنه جاري و پس انداز ارزي سودي تعلق نمي گيرد.

تبليغات