با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و خدمات ارزي

Bank Saderat
صفحه اول > معرفي حسابها و خدمات ارزي > بانک صادرات >
تسهيلات ارزي به صادرکنندگان و توليد کنندگان از محل منابع بانک

اعطاي تسهيلات از محل منابع بانک:


بانک صادرات ايران اين افتخار را دارد که با استفاده از منابع ارزي موجود از محل سپرده هاي ارزي مشتريان نزد خود و ذخاير ارزي بانک و با استفاده از امکانات شعب خارج از کشور خود و با داشتن 24 شعبه در کشورهاي اروپايي و آسيايي و 168 کارگزار در کشورهايي اروپايي ، آسيايي، آفريقايي، آمريکايي و استراليايي، تسهيلاتي را به منظور تامين مالي فروشندگان داخلي اعم از حقيقي و حقوقي در قالب يکي از عقود اسلامي و به ارزهاي دلار آمريکا، دلار کانادا، دلار استراليا،‌پوند انگليس، فرانک سوئيس، ين ژاپن، يورو، کرون دانمارک، کرون سوئد اعطاء نمايد.مبلغ تسهيلات:


سقف فردي تسهيلات اعطايي به اشخاص حقيقي حداکثر معادل 500 هزار دلار و به اشخاص حقوقي ( اعم از خصوصي و دولتي) حداکثر معادل 5 ميليون دلار مي باشد. اعطاي تسهيلات بيشتر از سقف مذکور پس از تاييد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران امکان پذير خواهد بود.واجدين شرايط استفاده از تسهيلات:


توليد کنندگان و صادرکنندگان کالاهاي غيرنفتي و خدمات.موارد مصرف:


يکساله

 • جهت خريد مواد اوليه و مصرفي و همچنين تامين هزينه هاي مربوط به صدورخدمات
چهارساله
 • براي خريد ماشين آلات توليدي و خدماتي مربوط يا تکميل طرحهاي نيمه تمام.
اولويت پرداخت اين نوع تسهيلات در راستاي جبران کسري ماشين آلات و تجهيزات خط توليد، طرحهاي استراتژيک و طرحهاي مربوط به انتقال تکنولوژي خواهد بود.

مهلت استفاده از تسهيلات:


 • حداکثر شش ماه از تاريخ گشايش اعتبار جهت خريد مواد اوليه و مصرفي ( تسهيلات تا يکسال).
 • حداکثر چهار سال از تاريخ گشايش اعتبار براي ورود ماشين آلات و اجراء طرحها .
 • حداکثر چهار سال از تاريخ تصويب تسهيلات ارزي براي صدور خدمات .
در صورت سپري شدن مهلت استفاده قبل از استفاده کامل از تسهيلات، تمديد مهلت مذکور به تشخيص بانک امکان پذير است.

دوره تنفس:


حداکثر 6 ماه پس از استفاده کامل از تسهيلات يا پايان مهلت استفاده از تسهيلات هر کدام که زودتر باشد.مهلت باز پرداخت:


حداکثر 6 ماه پس از استفاده کامل از تسهيلات يا پايان مهلت استفاده از تسهيلات هر کدام که زودتر باشد.

 • بعد از اتمام دوره تنفس طي يک قسط شش ماهه براي خريد مواد اوليه و مصرفي .
 • بعد از اتمام دوره تنفس در هشت قسط مساوي و متوالي شش ماهه ‌براي ورود ماشين آلات و اجراي طرحها و صدور خدمات آغاز خواهد شد.
استفاده از تسهيلات جزء دوره باز پرداخت محسوب نمي گردد.

کارمزد تعهد:


2/. درصد در سال نسبت به مانده استفاده نشده از تاريخ تصويب تا روز گشايش اعتبار به صورت روز شمار محاسبه و اخذ مي گردد.نرخ سود تسهيلات:


 • داقل 5/2 درصد بالاي نرخ هاي بين المللي ( LIBOR ) براي تسهيلات تا يکسال.
 • حداقل 4 درصد بالاي نرخ هاي بين المللي (LIBOR ) براي تسهيلات بيش از يکسال.
حداکثر نرخ مذکور به تشخيص بانک با توجه به ارز درخواستي و وضعيت اعتباري متقاضي تعيين مي گردد.

تضمين تسهيلات:


بانک براي اعطاي تسهيلات ارزي، يک يا ترکيبي از وثايق زير را بابت تضمين باز پرداخت تسهيلات اخذ مي نمايد.

 1. تضمين بانکي و اعتبارات اسنادي معتبر بانکهاي خارجي به نفع متقاضي ايراني
 2. ضمانتنامه صندوق ضمانت صادرات ايران و يا شرکتهاي بيمه معتبر داخلي و خارجي
 3. وثيقه ملکي ارزنده و سهل البيع مشتري
 4. محل اجراي طرح با کليه مستحدثات، تاسيسات و ماشين آلات
 5. سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار و شرکتهاي خارج از بورس به تشخيص بانک
 6. صورت وضعيت هاي تاييد شده و بدهي قطعي دستگاههاي اجرايي دولتي به متقاضي به همراه تائيديه ذينفع مبني بر انتقال منافع حاصله به بانک
 7. پروانه بهره برداري از معدن
 8. سفته معتبر مديران شرکت
 9. ساير اسناد قابل قبول به تشخيص بانک
مبناي محاسبه وثايق ريالي نرخ مرجع در تاريخ تصويب تسهيلات به ميزان اصل و سود و ساير هزينه هاي مربوطه خواهد بود.

نحوه مصرف:


 • از طريق گشايش اعتبار اسنادي ديداري و معامله اسناد حمل در وجه فروشنده و يا ارائه کننده خدمات در مقابل گواهي انجام کار.
 • جهت صدور خدمات علاوه بر گشايش اعتبار اسنادي به نفع صادرکننده، به صورت نقدي در مقابل تعهد ارائه اسناد هزينه‌اي ارزي مورد قبول بانک نيز استفاده از تسهيلات فوق ميسر خواهد بود.


مراحل انجام کار:


متقاضيان اينگونه تسهيلات مي بايست درخواست خود را به يکي از شعب ارزي تهران و يا شهرستانها اعلام نمايند.
پس از تشکيل پرونده اعتباري و ارائه مدارک مورد نياز جهت پذيرش و بررسي نهايي و صدور مجوز مدارک به اداره کل بررسي طرحها و سرمايه گذاريهاي بانک صادرات ايران ارسال گرديده و پس از بررسي هاي مربوط و کسب نتيجه کميسيون ارکان اعتباري ذيربط مصوبه پرداخت تسهيلات به شعبه ارجاع مي گردد.
مشتريان مي توانند در قالب يکي از عقود اسلامي پس از ارائه پيش پرداخت تعيين شده از تسهيلات مذکور استفاده نمايند.


تبليغات