با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و خدمات ارزي

Bank Maskan
1-   اعتبارات اسنادي وارداتي

گشايش اعتبارات اسنادي براي وارد كنندگان در بانك مسكن با استفاده از امكانات سوئيفت , در اسرع وقت و در مدت كمتر از يك روز انجام مي شود . براي اين امر مدارك ذيل مورد نياز است :

-     كارت بازرگاني

-     اوراق ثبت سفارش ممهور به مهر ثبت سفارش وزارت بازرگاني

-     پيش فاكتور يا قرار داد اوليه خريدار و فروشنده كه داراي اعتبار باشد .

-    بيمه نامه حمل و نقل كالا صادره توسط يكي از شركتهاي بيمه اي مورد قبول بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

-     تكميل فرمهاي مربوطه

ميزان پيش دريافت اعتبارات اسنادي دربانك مسكن با توجه به سابقه مشتري و حجم عمليات وي بين صفر تا 100% تعيين مي گردد . علاوه بر اين كليه واردكنندگان اعم از توليدي و تجاري كه نسبت به واردات برخي کالا هاي مجاز(طبق بخشنامه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) اقدام مي نمايند , مي توانند از قراردادهاي ريفاينانس في مابين   بانك مسكن و ساير بانكهاي خارجي استفاده نمايند .

2-اعتبارات اسنادي صادراتي

شعب ارزي بانك مسكن آمادگي دارند كليه امور مربوط به اعتبارات اسنادي صادراتي فروشندگان ايراني را از مرحله ابلاغ تا پرداخت وجه اعتبار اسنادي  به بهترين و دقيقترين صورت ممكن انجام دهند .

همچنين به صادر كنندگاني كه در قبال اعتبار اسنادي , صادرات خود را انجام    مي دهند طبق مقررات و ضوابط مربوطه تسهيلات ريالي اعطا مي نمايند . (براي اطلاع بيشتر بخش تسهيلات به صادر كنندگان را ببينيد )


صفحات مرتبط با بانک مسکن در قسمت معرفي حسابها و خدمات ارزي
● ضمانتنامه هاي ارزي
● حسابهاي ارزي
تبليغات