با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي بانک ها و موسسات مالي

Bank Eghtesad e Novin
مشتريان عزيز:
رعايت اصول اخلاقي و پايبندي به اخلاق حرفه‌اي در بانکداري تعهد ماست. در راستاي اصول اعتقادي‌مان در زمينه تکريم انسان‌ها، ارج نهادن و ارزش‌آفريني براي مشتريان و سازگارتر کردن رفتارهاي شغلي‌مان با انتظارات شما، منشور اخلاقي کارکنان بانک اقتصاد نوين به شرح زير بين همه ما توافق گرديد و متعهد به اجراي آن در خدمتگذاري به شما هستيم:

    ● رعايت نظم، انضباط، ادب و احترام، صداقت و امانتداري در ارتباط با مشتريان

    ● نهادينه کردن فرهنگ تکريم، گره‌گشايي از مشکلات مشتريان و ارتقاي روحيه پاسخگويي به عنوان يک ارزش حاکم بين کارکنان در تمام بانک

    ● ارزش‌آفريني مستمر و ارتقاي سطح رضايتمندي مشتريان بعنوان اصلي‌ترين سرمايه بانک

    ● وظيفه‌شناسي، آراستگي ظاهر، پرهيز از معطل کردن مشتريان و خودداري از هرگونه تبعيض در خدمت‌رساني به مردم و مشتريان

    ● تلاش براي ارتقاي دقت، صحت و کيفيت و سرعت ارائه خدمات به مشتريان در سايه مشارکت جمعي و کار گروهي

    ● استفاده از فناوري روز بانکداري الکترونيکي و خدمات بانکداري مجازي، به منظور ارائه روزآمدترين خدمات بانکي در سطح استانداردهاي جهاني به مشتريان

    ● توجه ويژه به انتظارات، توقعات، نيازها و حتي شکايت‌هاي مشتريان از بانک به عنوان يک فرصت استراتژيک براي بالندگي بانک و بهسازي فرآيندهاي درون سازماني

    ● خوش برخوردي و نشان دادن صبر و متانت در هر زمان، هر مکان و هر موقعيت کاري براي حفظ آسايش و آرامش مشتريان در محيط بانک

    ● تلاش در ايجاد مزيت‌هاي رقابتي از طريق خلق ايده‌ها و ارائه طرح‌هاي جديد براي ارزش آفريني بيشتر براي مردم و مشتريان

    ● شناخت مستمر ارزش‌هاي مورد انتظار مشتريان از بانک اقتصاد نوين و تلاش همه جانبه در برآورد آنچه شما از بانک خودتان انتظار داريد


تبليغات