با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و خدمات ارزي

Bank Mellat
حساب جاری ارزی
حساب جاری ارزی یکی از انواع حساب های قرض الحسنه بانک ملّت می باشد که با رعایت ضوابط و مقررات برای متقاضیان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی افتتاح می شود دارنده حساب با صدور چک دستور پرداخت وجوه واریز شده به حساب خود را صادر می نماید. انواع حساب برای اشخاص حقیقی و حقوقی به شرح ذیل می باشد :
 1. افتتاح حساب برای اشخاص حقیقی ایرانی
 2. افتتاح حساب برای اشخاص حقیقی خارجی
 3. افتتاح حساب مشترک
 4. افتتاح حساب برای اشخاص حقوقی ایرانی
 5. افتتاح حساب برای اشخاص حقوقی خارجی
 6. افتتاح حساب برای بانک های داخلی و خارجی

مدارک و شرایط افتتاح حساب قرض الحسنه جاری متقاضیان افتتاح حساب جاری ارزی در بانک ملت اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با دارا بودن شرایط افتتاح حساب جاری ریالی در بانک ملت و با ارایه مدارک ذیل و تکمیل فرم های مخصوص و کارت افتتاح حساب جاری و داشتن معرف (که برای شعبه بانک ملت شناخته شده باشند) می توانند نسبت به افتتاح حساب جاری ارزی اقدام نمایند.

شرایط و مدارک مورد نیاز جهت افتتاح حساب:
1. داشتن سن 18 سال تمام
2. دارا بودن سواد خواندن و نوشتن
3. داشتن معرف : برای اشخاص حقیقی خارجی معرفی یک نفر از مشتریان بانک یا فردی که برای رییس شعبه بانک شناخته شده باشد و یا ارایه ی معرفی نامه یکی از سازمان های دولتی و سفارتخانه کشور متبوع خود که دال بر شناسایی و تأیید آنها باشد به همراه اصل و فتوکپی گذرنامه و فتوکپی جواز اقامت در ایران
4. محروم نبودن از افتتاح حساب جاری ریالی و ارزی
5. اصل شناسنامه عکس دار و فتوکپی آن
6. اساسنامه شرکت، شرکت نامه و اولین آگهی ثبت شرکت و آخرین آگهی تغییرات شرکت در روزنامه رسمی در خصوص اشخاص حقوقی

توضیح : افتتاح حساب جاری برای دفاتر نمایندگی بانکها و شرکت های خارجی که در ایران به ثبت رسیده باشند عیناً مانند شرکت های ایرانی می باشد.
دارندگان حساب قرض الحسنه جاری ارزی هنگام تبدیل ارز به ریال از پرداخت کارمزد معاف می باشند.

تبليغات