با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و خدمات ارزي

Bank Mellat
صفحه اول > معرفي حسابها و خدمات ارزي > بانک ملت >
حساب سپرده سرمایه گذاری و مدت دار ارزی
حساب سپرده سرمایه گذاری و مدت دار ارزی
مشتریان گرامی بانک ملّت که متقاضی افتتاح انواع حساب های سپرده مدت دار ارزی می باشند با مراجعه به یکی از شعب ارزی ضمن ارائه مدارک مورد نیاز و تکمیل و امضای پرسشنامه و فرم های مربوطه می توانند اقدام به افتتاح حساب سپرده مدت دار ارزی نمایند.
1. حداقل سن جهت افتتاح حساب 18 سال تمام
2. اصل و فتوکپی شناسنامه
3. متقاضی افتتاح این حساب ها بایستی حساب ارزی دیگری به همان ارز نزد شعبه افتتاح کننده حساب جهت واریز سود، افتتاح نماید.
4. سود سپرده های مدتدار ارزی در سررسید و به ارز قابل پرداخت خواهد بود.

حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه ارزی
حداقل مبلغ قابل قبول برای افتتاح و مانده حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه ارزی، 200 یورو، 300 دلار کانادا، 200 پوند انگلیس، 50.000 ین ژاپن، 500 فرانک سوییس، 2.000 درهم امارات و 2.000 ریال عربستان سعودی می باشد.
سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه ارزی در پایان ماه به صورت روزشمار و با احتساب حداقل مانده هر روز محاسبه و به عنوان آخرین گردش حساب، به همان حساب واریز می شود.

تبليغات