با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي حسابها و خدمات ارزي

Bank Melli
تسهيلات اعطايي ميان مدت از محل منابع بانك هاي خارجي

وزارتخانه ها و سازمان ها و شركت ها و موسسات دولتي اشخاص حقيقي و حقوقي بخش خصوصي به عنوان واردكنندگان كالاهاي سرمايه اي- تجهيزات - ماشين آلات خطوط توليدي و خدمات فني و مهندسي - نصب و راه اندازي - آموزش و دانش فني - واجدين شرايط استفاده از اين تسهيلات مي باشند .


تبليغات