با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Karafarin
بانكها به عنوان مهمترين موسسات اقتصادي جامعه عهده‌دار وظيفه خطير جلب، جذب و هدايت وجوه سپرده‌گذاران هستند و از طريق سوق دادن منابع به فعاليت‌هاي توليدي، خدماتي و بازرگاني و تامين نقدينگي و منابع مالي مورد نياز بخش‌هاي مختلف اقتصادي داراي نقش و تاثير محوري در رشد و توسعه اقتصادي كشور مي‌باشند.
    به نحوي  كه بخش  عمده‌اي از سرمايه‌گذاري  در فعاليت‌هاي اقتصادي جامعه  كه از پر اهميت‌ترين عوامل توسعه و تحقق برنامه‌ها و سياستهاي اقتصادي دولت به شمار  مي‌آيد، في‌الواقع از طريق تسهيلات  كوتاه‌مدت و بلندمدت بانكها فراهم
    

ميشود و از اين رهگذر تسهيلات اعطايي با ايجاد تحرك در فعاليت‌هاي توليدي، خدماتي، بازرگاني و امور زيربنايي و عمراني فرآيند رشد توليد ناخالص ملي را به پيش برده و با ايجاد و حفظ اشتغال به غناي اقتصادي كشور مي‌افزايند.
    در اين پيوند، بانك كارآفرين افتخار دارد كه به عنوان يكي از نخستين بانكهاي خصوصي به سهم خود گام موثري را از طريق اعطاي انواع تسهيلات اعتباري به منظور تامين منابع مالي جهت اجراي طرحها، تامين نقدينگي و وجوه در گردش مورد نياز واحدهاي اقتصادي و رفع مشكلات مالي اشخاص حقيقي و حقوقي برداشته و در نهايت در راه شكوفاتر شدن رشد اقتصادي كشور تلاش مي‌نمايد.
انواع تسهيلات اعطايي:
   

انواع تسهيلات مشاركت مدني جهت گسترش انواع فعاليت‌هاي توليدي، بازرگاني و خدماتي.
   
   

اعطاي تسهيلات به صورت مضاربه براي امور بازرگاني.
   
   

تامين سرمايه در گردش مورد نياز واحدهاي توليدي(صنعتي، كشاورزي) از طريق خريد محصولات توليدي آنها به صورت سلف.
   
   

تامين مواد اوليه مورد نياز واحدهاي توليدي و همچنين تامين وسائل و ابزار كار در قالب فروش اقساطي.
   
   

خريد و واگذاري اموال منقول و غيرمنقول مورد نياز واحدهاي خدماتي به صورت اجاره به شرط تمليك.
   
   

اعطاي تسهيلات به منظور تعميرات اساسي واحدهاي مسكوني در قالب عقد جعاله.
   
   

صدور انواع ضمانت‌نامه از جمله، شركت در مناقصه و مزايده و، حسن اجراي تعهدات، پيش‌پرداخت، استرداد كسور وجه‌الضمان، تعهد پرداخت وساير ضمانت نامه‌ها(بصورت ريالي و ارزي) .
   
   

قبول وجوه اداره شده اشخاص حقيقي و حقوقي جهت اعطاي تسهيلات طبق نظر و دستور واگذارنده وجوه بر حسب مقررات مربوط. 
تبليغات