با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Melli
 شرايط و مقررات دريافت تسهيلات

 

ـ افتتاح حساب پس انداز قرض الحسنه نزد شعبه (اولويت با كسانيكه بيش از يك سال سابقه افتتاح حساب دارند)

ـ مبلغ تسهيلات (000ر000ر50 ريال) و( 000ر000ر70)كه بايستي متناسب با درآمد متقاضي باشد .

ـ سن متقاضي حداقل 18 سال تمام باشد .

ـ نوع عقد،فروش اقساطي و مدت بازپرداخت آن حداكثر 5 سال و به اقساط مساوي ماهيانه (60 قسط) است.

ـ نرخ سود طبق تعرفه بانك در عقود مبادله اي مي باشد .

 

 

  مدارك مورد نياز

1ـ اصل و كپي تمام صفحات شناسنامه متقاضي و صفحه اول ضامنين

2ـ اصل و كپي كارت ملي متقاضي و ضامنين ( كپي متن و ظهر كارت ملي مورد نياز است)

3ـ گواهي اشتغال بكار يا فيش حقوقي متقاضي با ذكر ميزان حقوق.

4ـ معرفي ضامن / ضامنين معتبر و مورد قبول بانك .

5ـ اصل و كپي فيش حقوقي يا مستندات شغلي ضامنين .

6ـ گواهي امضاء محضري متقاضي و ضامنين (در خصوص تسهيلات 70 ميليون ريالي) پس از تائيد بانك در خصوص ضامنين معرفي شده گواهي امضاء ضامنين به بانك ارائه شود .

7ـ يك قطعه عكس متقاضي .

8ـ پيش فاكتور خريد خودرو از يكي از نمايندگيهاي مجاز توليد داخل

9ـ سه عدد تمبر مالياتي ( از بانك تهيه شود).

10ـ اصل و كپي اسناد مالكيت ، كارت و بيمه نامه خودرو ( پس از تحويل خودروتوسط نمايندگي).

11-كپي مصدق گواهينامه رانندگي


 تذكرات :‌

1- هنگام مراجعه به شعبه ارائه اصل كليه مدارك جهت مطابقت با اصل الزاميست .

2- اعطاي تسهيلات به اشخاصيكه داراي تسهيلات بااقساط سررسيد گذشته ومعوق و يا داراي سابقه چك برگشتي مي باشند متعذر خواهد بود .


تبليغات