با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Melli
 شرايط و مقررات

- متقاضي مقيم محل بوده و در محدودة شعبه ساكن باشد .

- افتتاح حساب پس انداز قرض الحسنه نزد شعبه ( اولويت با كسانيكه بيش از يك سال سابقه افتتاح حساب فعال دارند )

- مبلغ تسهيلات حداكثر 000ر000ر20 ريال، مشروط برآنكه متقاضي قادر به پرداخت اقساط باشد .

- سن متقاضي حداقل 18 سال تمام باشد .

- مدت بازپرداخت آن حداكثر سه سال و به اقساط مساوي ماهيانه (36 قسط ) است .

- نرخ كارمزد طبق تعرفه بانك مي باشد .

- متقاضي از بابت قرض الحسنه ازدواج هيچيك از بانك ها بدهي نداشته باشد .

- اعطاي قرض الحسنه ازدواج براي تهيه جهيزيه و ازدواج به متقاضياني كه براي بار دوم ازدواج مي كنند و يا بيش از يك سال از تاريخ ازدواج آنها گذشته است ،‌مقدور نمي باشد .


 مدارك مورد نياز

1- دفترچه حساب پس انداز(با مانده مناسب )

2- اصل و كپي صفحات اول و دوم شناسنامه زوجين ( از هر كدام يك برگ )‌

3- اصل و كپي صفحات اول تا پنجم سند ازدواج ( از هر كدام يك برگ )

4- اصل و كپي كارت ملي زوجين و ضامنين

5- معرفي ضامن يا ضامنين معتبر و مورد قبول بانك

6-فيش حقوقي و يا اصل و كپي مستندات شغلي ضامنين تسهيلات گيرنده و همچنين اصل و كپي شناسنامه ضامنين تسهيلات گيرنده

7- چهار عدد تمبر مالياتي ( از بانك تهيه شود )


 تذكرات

1- هنگام مراجعه به شعبه ارائه اصل كليه مدارك جهت مطابقت با اصل الزاميست .

2- اعطاي تسهيلات به اشخاصيكه داراي تسهيلات بااقساط سررسيد گذشته ومعوق و يا داراي سابقه چك برگشتي مي باشند متعذر خواهد بود


تبليغات