با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Melli
صفحه اول > معرفی تسهيلات و وام ها > بانک ملي >
خريد خودرو از محل طرح نوسازي خودروهاي فرسوده 1386
 شرايط و مقررات دريافت تسهيلات

 

- افتتاح حساب پس انداز قرض الحسنه نزد شعبه و ارائه فرم شماره 1 صادره توسط نمايندگي هاي مجاز

- مبلغ تسهيلات حداكثر 100 ميليون ريال مي‌باشد.

- سن متقاضي حداقل 18 سال تمام .

- نوع عقد ، فروش اقساطي و مدت بازپرداخت آن حداكثر 5 سال و به اقساط مساوي و ماهيانه (60) قسط مي‌باشد.

- متقاضي از زمان تحويل فرم شماره (1) به بانك حداكثر 10 روز جهت تكميل پرونده و معرفي ضامن فرصت دارد درغير اينصورت جهت واگذاري سهميه به شخص ديگر از طرف نمايندگي اقدام خواهد شد.

از جانب


 مدارك موردنياز

1- اصل و كپي شناسنامه و كارت ملي متقاضي و ضامن

2- اصل و كپي كارت پايان خدمت متقاضي

3- معرفي ضامن معتبر و مورد قبول بانك

4-گواهي امضاء محضري متقاضي و ضامن

5- يك قطعه عكس متقاضي

6- سفته حداقل به مبلغ اصل و سود تسهيلات ( از بانك تهيه شود )

7- سه عدد تمبر مالياتي ( از بانك تهيه شود )

8- اصل و كپي اسناد مالكيت شامل : شناسنامه خودرو – سند خودرو و كارت خودرو ( پس از تحويل خودرو توسط نمايندگي )


تبليغات