با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Mellat
 قرض الحسنه
  قرض‌الحسنه اعطایی عقدی است که به موجب آن بانک (بعنوان قرض‌دهنده) مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر به اشخاص حقیقی و یا حقوقی (به عنوان قرض گیرنده) به قرض واگذار می‌نماید. تعهد بازپرداخت قرض‌گیرنده ، صرفاً معادل مبلغ دریافتی بعلاوه کارمزد آن خواهد بود. سهم قرض‌الحسنه اعطایی هر بانک ، سقف تسهیلات اعطایی به متقاضیان و کارمزد آن سالانه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص می‌گردد، حداکثر مجموع کل قرض‌الحسنه‌های اعطایی هر بانک معادل کل سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه می‌باشد.
مدت بازپرداخت قرض‌الحسنه‌های اعطایی برای رفع احتیاجات اشخاص حقیقی در رابطه با هزینه‌های ازدواج، تهیه جهیزیه، درمان بیماری، تعمیر مسکن، کمک هزینه تحصیلی و کمک برای ایجاد مسکن در روستاها حداکثر 3 سال می‌باشد.

مدارک مورد نیاز

1- درخواست کتبی متقاضی
2- سایر مدارکی که براساس نظر مرجع تصویب اعتبار اثبات کننده درخواست متقاضی باشد.

مراحل انجام کار

1- اخذ درخواست کتبی متقاضی و مدارک مربوطه
2- بررسی درخواست متقاضی و تصویب اعتبار حسب اختیارات تفویضی توسط مراجع ذیصلاح بانک
3- انعقاد قرارداد قرض‌الحسنه
4- اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه

تبليغات