با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Mellat
صفحه اول > معرفی تسهيلات و وام ها > بانک ملت >
تسهيلات اجاره به شرط تملیک
اجاره به شرط تملیک
یکی دیگر از تسهیلات اعطایی بانکها اجاره به شرط تملیک است. اجاره به شرط تملیک عقد اجاره‌ای است که در آن شرط می‌شود مستاجر در پایان مدت اجاره در صورت عمل به شرایط قرارداد، عین مستاجره را مالک گردد.
بانک بمنظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور خدماتی ، کشاورزی ، صنعتی و معدنی، ساختمان و مسکن، بازرگانی و کسب و کار و مصرف کالاهای بادوام (ساخت داخل کشور) به عنوان موجر مبادرت به معاملات اجاره به شرط تملیک می‌نماید.

بانک منحصراً بنا به درخواست کتبی و تعهد متقاضی مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیک و استفاده خود ، اموال منقول و غیرمنقول را خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار متقاضی قرار می‌دهد.

در این عقد مدت قرارداد باتوجه به عمر مفید اموال که قرار است به صورت اجاره به شرط تملیک واگذار گردد متغیر می‌باشد.

- نرخ سود، باتوجه به بخش فعالیت متقاضی تعیین می‌گردد.

مدارک مورد نیاز:
1- درخواست کتبی متقاضی
1-2 اشخاص حقیقی : اصل شناسنامه ، کپی شناسنامه ، مجوز فعالیت
2-2 اشخاص حقوقی: اساسنامه ، شرکت نامه، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی
3- موضوع اجاره به شرط تملیک غیرمنقول: تصویر سند مالکیت ، تصویر آخرین فیش آب ، برق، گاز، صورتمجلس تفکیکی ساختمان، کروکی محل مورد خریداری، بیع‌نامه ملک مورد خریداری و تصویر سند ملک مورد خریداری
4- موضوع اجاره به شرط تملیک منقول : پیش فاکتور خرید خودرو و ماشین‌آلات
5- سایر مدارک و مستنداتی که براساس نظر مراجع تصویب اعتبار ضروری می‌باشد.

مراحل انجام کار:
1- اخذ درخواست متقاضی و مدارک و مستندات مربوطه
2- بررسی درخواست ، مدارک و مستندات متقاضی و تصویب تسهیلات توسط مراجع ذیصلاح بانک
3- انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک
4- اعطای تسهیلات

تبليغات