با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Mellat
سلف
پیش خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین را سلف می‌گویند. طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک می‌تواند بمنظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین قسمتی از سرمایه در گردش واحدهای تولیدی (اعم از اینکه مالکیت این واحدها متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی باشد)، منحصراً بنا به درخواست اینگونه واحدها مبادرت به پیش خرید محصولات تولیدی آنها نماید.
توضیح اینکه فروش محصولات تولیدی پیش خرید شده قبل از تحویل ممنوع می‌باشد مگر اینکه مبیع قبل از سررسید به بانک تحویل شده باشد و همچنین واحدهای اجرایی بانک مجازند پس از انقضای تاریخ تحویل حتی قبل از تحویل کالا، محصولات تولیدی پیش فروش شده را بفروش برسانند. پیش خرید محصولات واحدهای تولیدی توسط بانک در صورتی مجاز است که توسط واحد درخواست کننده تولید شده، سریع‌الفساد نبوده و سهل‌البیع باشد.

منظور از سهل البیع بودن آن است که هنگام پیش خرید بانک اطمینان حاصل نماید که محصولات تولیدی مورد معامله در زمان تحویل به سهولت قابل فروش خواهد بود.

مدت قرارداد حداکثر معادل یک دوره تولید بوده مشروط بر آنکه از یکسال تجاوز ننماید. نرخ سود قرارداد باتوجه به بخش فعالیت متقاضی تعیین می‌گردد.

مدارک مورد نیاز:
1- درخواست کتبی مشتری
1-2 اشخاص حقیقی: اصل شناسنامه ، تصویر شناسنامه، تصویر سند مالکیت و یا سند واگذاری اجاره نامه محل فعالیت
2-2 اشخاص حقوقی: تصویر شرکت نامه، اساسنامه ، اظهارنامه ثبت شرکت ، آگهی تاسیس آخرین تغییرات مندرج در روزنامه رسمی‌، پروانه تاسیس و بهره برداری آخرین صورتجلسه مجمع عمومی، آخرین صورتهای مالی، سند مالکیت کارخانه یا سند واگذاری و یا اجاره نامه محل فعالیت.
3- تکمیل فرم تقاضای معامله سلف.
4- سایر مدارک و مستندات و مجوزهایی که براساس نظر مرجع تصویب کننده اعتبار ضروری بوده و وقوع عقد را اثبات می‌نماید.

مراحل انجام کار:
1- دریافت درخواست متقاضی و مدارک مربوطه
2- بررسی درخواست متقاضی و تصویب اعتبار حسب اختیارات تفویضی توسط مراجع ذیصلاح بانک.
3- انعقاد قرارداد سلف
4- اعطای تسهیلات

تبليغات