با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Maskan

تسهيلات تا سقف 180 ميليون ريال جهت خريد، احداث و تكميل طرح سال 86

1-دارندگان انواع حسابهای صندوق پس انداز مسکن ،مشروط به گذشت حداقل 6 ماه از تاریخ افتتاح حساب خود ،قادر خواهند بود از تسهیلات با سپرده بانک تا سقف 80 میلیون ریال جهت خرید ، احداث و يا تكميل واحد مسكوني با رعايت شرايط تعيين شده توسط بانك استفاده نمايند.
2-دارندگان انواع حسابهای صندوق پس انداز مسکن ،مشروط به گذشت حداقل 12 ماه از تاریخ افتتاح حساب خود ،قادر خواهند بود از تسهیلات با سپرده بانک ،به میزان  بیش از 80 میلیون ریال تا سقف 180 میلیون ریال جهت خرید ، احداث و يا تكميل واحد مسكوني با رعايت شرايط تعيين شده توسط بانك برخوردار گردند.

<><>
سقف تسهیلات خرید یا احداث وتکمیل ضرایب برابری حداکثر ضرایب برابری حداقل مدت انتظار لازم حداقل متوسط موجودی لازم در هر دوره
35 میلیون ریال 6 ماه یک برابر 7 دوره

6ماه

5میلیون ریال

50 میلیون ریال 6 ماه یک برابر 7 دوره 6ماه 7 میلیون ریال
60 میلیون ریال 6 ماه یک برابر 7 دوره   6 ماه 9 میلیون ریال
70 میلیون ریال 6 ماه یک برابر 7 دوره 6 ماه 10 میلیون ریال
80 میلیون ریال 6 ماه یک برابر 7 دوره 6 ماه

12 میلیون ریال

100میلیون ریال 6 ماه یک برابر 7 دوره 12 ماه 14 میلیون ریال
120 میلیون ریال 6 ماه یک برابر 7 دوره 12 ماه 17 میلیون ریال
150 میلیون ریال 6 ماه یک برابر 7 دوره 12 ماه 22 میلیون ریال
180 میلیون ریال 6 ماه یک برابر 7 دوره 12 ماه 26 میلیون ریال

3- متقاضيان در صورت تمايل به دريافت تسهيلات از محل حساب صندوق پس انداز مسكن به ميزان بيش از 80 ميليون ريال تا سقف 120 ميليون ريال ، به شرط گذشت 6 ماه از تاريخ افتتاح حساب مي توانند از امتياز تسهيلاتي معادل نصف متوسط موجودي حساب در طول صرفا يك دوره 6 ماهه منتهي به تاريخ تقاضا يا 5 ماه قبل از تاريخ تقاضاي تسهيلات برخوردار گردند.

* پرداخت تسهیلات بیش از 120 میلیون ریال به روش خرید زمان امکانپذیر نمی باشد.

4-باز پرداخت تسهیلات با توجه به درخواست کتبی گیرنده تسهیلات  و مدت سپرده گذاري می تواند به صورت ساده یا ترکیبی (پلکانی و ساده ) تعیین گردد.

5 دوره با بالا 3 یا 4 دوره  1یا2 دوره دوره انتظار
تا 18 سال تا 15 سال تا 12 سال حداکثر مدت بازپرداخت

5-نرخ سود تسهیلات با توجه به مصوبات شورای پول و اعتبار در بخش مسکن با سپرده در زمان اعطای تسهیلات تعیین می شود.

6-در خصوص احراز توانایی مالی متقاضی در پرداخت اقساط تسهیلات ،صرفا اظهار کتبی درآمدماهیانه ابرازی متقاضی ملاک تصمیم گیری خواهد بود.

7-مدت اجرای  اين طرح تا پایان سال 1389می باشد.

8-رعایت ضوابط و شرایط تعیین شده از سوی بانک جهت خرید واحدهای مسکونی غیر نوساز و غیر دست اول توسط متقاضیان الزامی است .

9-در صورتیکه دارندگان حساب های صندوق پس انداز مسکن دارای سابقه استفاده از تسهیلات با سپرده این بانک باشند صرفا پس از گذشت حداقل پنج سال تمام از تاریخ دریافت تسهیلات با سپرده  قبلي خود و مشروط به تسويه حساب بدهي تسهيلات قبلي و يا انتقال مانده بدهي به غير ، مي توانند از تسهيلات جديد با سپرده جهت احداث یا خرید مسکن با نرخ سود تسهیلات با سپرده در بخش مسكن استفاده نمایند

10-مبالغ کمتراز پنجاه هزار ریال در محاسبه متوسط موجودی جهت پرداخت تسهیلات منظور نمی گردد

11- واگذاری امتیاز این حساب به غیر به هر عنوان ولو به صورت وکالت ممنوع می باشد و استفاده از تسهیلات این حساب مشروط به مباشرت  و مراجعه مستقیم شخص سپرده گذار خواهد بود

12-متوسط موجودی حساب بر اساس مقررات و شرایط تعیین شده توسط بانک و به ازای کمترین مانده در هر روز مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.

13-دارندگان فعلی حساب های صندوق پس انداز مسکن در صورت لزوم فقط می توانند بستگان نزدیک( پدر، مادر، همسر، خواهر و برادر، فرزند ،نوه ،پدربزرگ و مادر بزرگ) خود را در حساب خود شریک نمایند و یا حساب خود را به آنان انتقال دهند.

14- شرایط استفاده از امتیاز حساب صندوق پس انداز مسکن تابع ضوابط مصوب شورای عالي پول و اعتبار در زمان استفاده از تسهیلات می باشد.

15-سود پرداختی به حساب صندوق پس انداز مسکن در صورت انصراف دارنده حساب از اخذ تسهیلات و فسخ حساب، بر اساس نرخ سود سپرده گذاری کوتاه مدت عادي و به روش ساده محاسبه خواهد شد


اعطای تسهیلات با سپرده تا سقف 120 میلیون ریال به صورت خرید زمان

یکی از طرح های  اعلام شده در سال 83 در قالب حساب پس انداز مسکن " خرید زمان  " است ، در این طرح در صورتی که دارندگان حساب های صندوق پس انداز مسکن ، متقاضی اخذ تسهیلات با سپرده از محل امتیاز حساب صندوق پس انداز مسکن خود به میزان بیش از هشتاد میلیون ریال و تا سقف 120 میلیون ریال ، بدون طی نمودن حداقل مدت انتظار  اولیه 12 ماهه باشند ، به شرط گذشت حداقل 6 ماه از تاریخ افتتاح حساب خود می توانند ازامتياز تسهيلاتي معادل نصف متوسط موجودي خود در طول صرفا یک دوره 6 ماهه منتهی به تاریخ تقاضا یا 5 ماه  ، قبل از تاریخ تقاضای تسهیلات ، برخوردار گردند.

به عنوان مثال : در صورتیکه متقاضی 240 میلیون ریال را به مدت 6 ماه سپرده نماید می تواند از سقف تسهیلات 120 میلیون ریالی استفاده نماید.

تذکرات مهم :

1 - رعایت مشخصات اعلام شده برای واحدهای مسکونی مشمول تسهیلات  خريد ، تكميل و يا احداث بانک با توجه به ضوابط جاری بانک در مقطع اخذ تسهیلات برای تمامی گیرندگان تسهیلات الزامی می باشد.

2- به تمامی سپرده گذاران حساب صندوق پس انداز مسکن جدا توصیه می گردد که قبل از ایجاد هر گونه تعهدی برای خرید واحد مسکونی خاص ، از آخرین مقررات و ضوابط بانک در مورد واحد ها ي مسکونی که مشمول ضوابط اخذ تسهیلات بانک می باشند اطلاع  کافی کسب نموده و سپس نسبت به ایجاد تعهد اقدام نمایند.

تمامي متقاضيان دريافت تسهيلات مي‌توانند براي كسب اطلاعات بيشتر در تهران با شماره تلفن 1830 و در شهرستانها با شماره تلفن 66749001 – 021 ، مركز مشاوره و اطلاع رساني بانك مسكن، تماس گرفته و از آخرين شرايط و ضوابط اعطاي اين تسهيلات مطلع شوند. 


تبليغات