با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Maskan
صفحه اول > معرفی تسهيلات و وام ها > بانک مسکن >
تسهیلات تعمیر مسکن (جعاله)

بانك مسكن به منظور تعمير يا تكميل واحدهاي مسكوني اقدام به پرداخت تسهيلات جعاله  به دو صورت با سپرده  و بدون سپرده مي نمايد.

·          دارندگان امتياز حسابهاي صندوق پس انداز مسكن مي توانند از تسهيلات جعاله با سپرده تا سقف 14.000.000 ريال استفاده نمايند.

·      تسهيلات جعاله به دارندگان حسابهاي قرض الحسنه و يا ساير مشتريان بانك كه داراي ساير سپرده ها نزد بانك باشند، از محل اعتبارات بدون سپرده نيز پرداخت مي شود كه به آن جعاله بدون سپرده مي گويند . اينگونه تسهيلات با توجه به سياستهاي اعتباري بدون سپرده بانك تا سقف

14 ميليون ريال قابل پرداخت مي باشد . بديهي است دارندگان حسابهاي پس انداز و قرض الحسنه كه حداقل مدت شش ماه از تاريخ افتتاح حساب آنها گذشته باشد در اولويت مي باشند.

 

          شرايط متقاضي :

 

1-                   متقاضي جعاله بايد اهليت انجام معامله را داشته باشد.

2-                   ممنوعيتي در تصرف اموال خود نداشته باشد.

3-                   قصد و رضاي انجام معامله را داشته باشد.

4-                   توانايي پرداخت اقساط جعاله را داشته باشد

5-                   مالك ملكي باشد كه تقاضاي تسهيلات جعاله را براي تعمير آن نموده است

 

      موارد قابل قبول براي پرداخت تسهيلات جعاله:

 

      پرداخت جعاله تعمير در موارد ذيل بالامانع است:

حفر چاه، ترميم چاه، تعمير سرويس حمام و آشپزخانه و دستشويي ، ترميم يا آسفالت پشت بام ، ترميم كاشيكاري، تعمير و جابجايي درب ها و پنجره ها، تعمير لوله كشي و سيستم سرمايش و گرمايش ، تعميرات جزئي داخل ساختمان ، رنگ و نقاشي و ...  خريد انشعاب آب و برق و لوله كشي آب و گاز ، ترميم سيم كشي معيوب ساختمان

 

پرداخت جعاله تكميل در موارد ذيل بلامانع است:

حياط سازي، نرده كشي، كاشيكاري، موزائيك كاري ، لوله كشي گاز و آب ، نصب تاسيسات سرمايش و گرمايش، كابينت گذاري ، تكميل زير زمين ، حفر چاه، نصب موكت ، پاركت ، سراميك و تغيير داخلي ساختمان

 

 

تعرفه‌ سود بازپرداخت‌ جعاله‌:

‌   1- نرخ‌ سود مورد انتظار تسهيلات‌ جعاله‌ از محل‌ اعتبارات‌ بدون‌ سپرده‌ بر اساس نرخ تعیین  شده در آن مقطع زمانی  و در حال حاضر 12 % می باشد.

   2- سقف‌ تسهيلات‌ توام‌ با سپرده‌ و بدون‌ سپرده‌ مبلغ 14،000،000ريال‌ است.

   3 - سقف‌ تسهيلات‌ جعاله‌ بدون‌ سپرده‌ در قبال‌ ترهين‌ وثيقه‌ غيرمنقول‌ (پلاك‌ مورد تعمير)  14،000،000 ريال‌ مي‌باشد.

   4 - سقف‌ تسهيلات‌ جعاله‌ بدون‌ سپرده‌ در قبال‌ وثيقه غير منقول ( پلاك مورد تعمير ) ، يا در قبال سفته‌( صرفابر روي‌ پلاكهايي‌ كه‌ با استفاده‌ از تسهيلات خريداري شده و يا  به علت فروش‌ اقساطي‌ سهم‌ الشركه‌  در رهن‌ بانك‌ قرار دارند) در سراسر كشور 14،000،000 ريال‌ مي‌باشد.

جدول تعرفه ريالي تسهيلات جعاله و مدت بازپرداخت

نوع تسهيلات

سقف تسهيلات

حداكثر مدت بازپرداخت

با سپرده

تا 7.000.000

2 سال

از 7.000.001 ريال تا 14.000.000 ريال

6 سال

بدون سپرده

تا 7.000.000

2 سال

از 7.000.001 ريال تا 14.000.000 ريال

5 سال

به منظور مرمت و بازسازي واحدهاي مسكوني كه در بافت قديمي شهرها قراردارند تا سقف 15.000.000 ريال

9 سال

نرخ سود تسهیلات جعاله باسپرده از محل حساب صندوق پس انداز مسكن به تبع تسهیلات جعاله بدون سپرده در حال حاضر 12 % می باشد که با توجه به طول مدت سپرده گذاری برای مدت انتظار بیش از یکسال ، یک درصد تخفیف نرخ سود در نظر گرفته می شود  

ساير موارد :

1-       حداكثر مدت انجام تعهدات يك ماه از تاريخ انعقاد قرار داد تعيين مي شود . لازم به ذكر است دوره انجام تعهد مدتي است كه طبق قرارداد براي انجام عمليات (تعميرات) معين مي گردد.

2-       تسهيلات جعاله اعم از با سپرده و بدون سپرده تا سقفهاي مقرر در يك مرحله پرداخت مي گردد.

 

3-       در مورد كاركنان دولت ميزان اقساط نبايد از 50 درصد حقوق و مزاياي وي و همسرش تجاوز نمايد. منظور نمودن ساير درآمدها مستلزم ارائه مدارك قابل قبول است.

4-       در خصوص ساير اقشار (مشاغل غير كارمندي) اخذ مدارك قابل قبول جهت احراز تكافوي درآمد براي پرداخت اقساط ضروري است .

5-       مشترياني كه از مزاياي حساب صندوق پس انداز مسكن جهت تهيه واحد مسكوني تا سقف مجاز (يا تسهيلات بدون سپرده طبق ضوابط ذيربط)استفاده نموده اند مي توانند علاوه بر مبلغ مزبور از تسهيلات جعاله تعمير يا تكميل (با سپرده يا بدون سپرده ) نيز بر روي همان واحد مسكوني يا واحد مسكوني ديگر استفاده نمايند.

6-       پرداخت تسهيلات مجدد جعاله به متقاضياني كه از تسهيلات جعاله تعمير ساير بانكها استفاده نموده اند ، در صورت تسويه تسهيلات دريافتي طبق ضوابط و مقررات ، بلامانع است.

7-       پرداخت تسهيلات مجدد جعاله با سپرده و بدون سپرده بدون  محدوديت زماني و با واريز مانده بدهي جعاله  قبلي بلامانع است. 


تبليغات