با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Maskan
صفحه اول > معرفی تسهيلات و وام ها > بانک مسکن >
تسهيلات بازرگاني و تجارتي (مضاربه)

تعریف : مضاربه‌ عقدي است که بر اساس قرارداد بين بانک و شخص ديگر ( حقيقي يا حقوقي ) براي اقدام و تحقق یک امر تجاری  منعقد مي گردد در اين قرارداد بانک به عنوان صاحب سرمايه نقدی عهده دار تامين سرمايه لازم و طرف ديگر ( عامل ) عهد ه دار اجراي تجارت مي باشد و سود به نسبت توافق شده ميان آن دو تقسيم مي شود . بنابراین عقد مضاربه در بانک صرفاً تجارت در امر خرید و فروش کالاهای بازرگانی است. ذکر این نکته ضروری است که در مضاربه بانک، همواره تأمین کننده سرمایه می باشد و از طرفی متقاضی بعنوان عامل با داشتن شرط تخصص و امکانات در امر تجارت، مسئولیت انجام کار را به عهده دارد و هیچ عاملی حتی تأمین برخی از هزینه های مضاربه توسط عامل نمی تواند دلیلی برای تغییر نقش بانک و عامل گردد.

مدت قرارداد : مدت‌ قراردادهاي‌ مضاربه‌ متناسب‌ با طول‌ مدت‌ خريد و فروش‌ كالاهاي‌ مورد معامله‌ تعيين‌ مي‌شود و به هر حال‌ حداكثر مدت‌ قرارداد يكسال‌ است‌.

 نرخ سود :   در حال حاضر  20%

نرخ سود فروش اقساطی :

*  با حداکثر مدت بازپرداخت  دو سال       12%

** با مدت بازپرداخت بیش از دو سال        14 %

 

شرایط کالا :

-  سهل البیع باشد.

-  فاسد شدنی ، لوکس و تجملی  نباشد.

- کالای خریداری شده عینا به فروش رسد.

- کالای مورد معامله مربوط به جواز کسب عامل باشد.

 

شرایط و تعهدات عامل :

 عامل علاوه بر دارا بودن شرایط عمومی معامله که شامل اهلیت، قصد و رضا می باشد باید شرایط زیر را نیز جهت انجام عقد مضاربه دارا باشد:

·         صداقت و اعتبار

·         تخصص در امر تجارت

·         مدارک و مجوزهای لازم

·         عدم تعهدات و بدهیهای قبلی

·         ظرفیت اعتباری(تسهيلات‌ مضاربه‌ باتوجه‌ به‌ توانايي‌ و استحقاق‌ مشتري،امکانات اجرایی وی در خرید و فر‌وش کالای موضوع مضاربه و همچنین بازپرداخت به موقع تعهدات ایجاد شده در سررسیدهای مقرر  پرداخت‌ می شود. )

·         كليه‌ وجوه‌ حاصل‌ از فروش‌ كالا توسط‌ عامل می باید‌ حداكثر تا پايان‌ مدت‌ قرارداد به‌ حساب‌ بانك‌ واريز و تسويه‌ حساب‌شود.

·         عامل‌ می باید كليه‌ دريافتهاي‌ خود از بابت‌ فروش‌ كالاي‌ مورد مضاربه‌ را بدون‌ هیچگونه تاخیری  به‌ حساب‌ بانك‌ واريز نمايد.

·         عامل‌ نمي‌تواند نسبت‌ به‌ خريد و فروش‌ نسيه‌ اقدام‌ كند.

·         كالا بايد‌ با صدور سياهه‌ و فاكتور رسمي‌ بفروش‌ برسد.

·         چک تسهیلات در وجه فروشنده کالا صادرمی گردد. و عامل موظف است حداکثر ظرف مدت 15روز از تاریخ استفاده از سرمایه ، فاکتور اصلی معامله یا قبض انبار یا بارنامه حمل یا هر نوع سند دیگری را که حاکی از تحویل کالا باشد ، به بانک ارائه نماید .

·         قبل از انقضای قرارداد عامل باید ( اصل و سود)  سهم بانک را به حساب بانک واریز کند.

·         اقدامات ماهی یکبارتوسط عامل به بانک  گزارش شود

شرایط پرداخت تسهیلات :

§         دارا بودن حساب جاری طی حداقل 6 ماه

 

حداقل مدت سپرده گذاری

حداقل مبلغ سپرده گذاری

6

10%

12

5%

18

5/3%

24

5/2%

 

مقدار تسهیلات :  100%  پیش فاکتور  

)پیش فاکتور به نام عامل ( تسهیلات گیرنده ) و اصل فاکتور به نام بانک صادر می شود)

 

هزینه های قابل قبول :

1-   قیمت کالا                         

2- هزینه های بیمه  * هزینه های بیمه از زمان فروش خواهد بود که شامل بیمه از مبداء تا مقصد بوده و کالا باید به نفع بانک بیمه تمام خطر گردد. بیمه کالا در زمان نگهداری در انبار و همچنین بیمه حمل از محل انبار یا گمرک تا تحویل کالا به خریدار الزامی می باشد.

 3- هزینه های حمل و نقل *  هزینه حمل و نقل ، تمامی هزینه های انتقال از محل خرید کالا تا محل فروش شامل کرایه حمل داخلی از گمرک تا انبار و حمل بین شهری از محل تحویل توسط فروشنده تا انبار عامل و یا از محل تحویل کالا تا انبار عامل بر اساس بارنامه ذیربط می باشد. هزینه های تخلیه و بارگیری بعنوان هزینه قابل قبول محسوب نمی گردد.

4- هزینه های انبارداری  *  هزینه های انبارداری بیشتر در رابطه با بازرگانی خارجی مطرح است. هزینه های انبارداری برای بنادر و گمرکات حداکثر بمدت دو ماه و برای گمرکات هوایی حداکثر بمدت یک ماه قابل قبول است. در صورت نگهداری کالای موضوع مضاربه در انبار متعلق به خود عامل پرداخت هزینه انبارداری امکانپذیر نیست.

5- هزینه های بانکی

6- حق ثبت سفارش * حق ثبت سفارش ، کارمزد گشایش اعتبار اسنادی است که به بانک مرکزی پرداخت می شود.

7-   هزینه های گمرکی و سود بازرگانی * هزینه های گمرکی و سود بازرگانی،کلیه عوارضی است که در رابطه با واردات و صادرات کالا از طریق گمرکات ، تحت عناوین مختلف دریافت می گردد که مشمول جرایم گمرکی و یا هزینه های متفرقه ترخیص نمی باشد.                   

8- هزینه های بسته بندی * هزینه های بسته بندی مربوط به آن دسته از کالاهایی است که بصورت فله قابل عرضه به بازار نبوده و باید بصورت واحدهای کوچکتری بسته بندی و سپس عرضه شوند .

9 - ودیعه بانک مرکزی * ودیعه بانک مرکزی در رابطه با گشایش اعتبار اسنادی است که می بایست تا ترخیص کالا بطور امانی به بانک مرکزی پرداخت شود.

 

وثائق مورد قبول در تسهیلات مضاربه عبارتند از:

* حداقل معادل 120 درصد مضاربه و سهم سود بانک وثیقه دریافت می شود.

§         اوراق بهادار از قبیل : سپرده های بلند مدت  ، اسناد خزانه ، اوراق مشارکت فروخته شده توسط بانک مسکن و اوراق مشارکت فروخته شده توسط سایر بانکها 

§         ضمانتنامه بانکی داخلی یا خارجی

§         قبوض انبارهای عمومی     

§         سفته معتبر

§         اموال غیر منقول

 

 

سایر موارد:

- اعطای تسهیلات مضاربه مجدد به آن دسته از مشتریانی که 2 فقره تسهیلات مضاربه آنها به دلیل عدول از شرایط قرارداد و عدم انجام تعهدات عامل توسط بانک فسخ گردد امکان پذیر نمی باشد.

- بخش‌ خصوصي‌ مي‌تواند از تسهيلات‌ مضاربه‌ در بازرگاني‌ داخلي‌ و صادرات‌ استفاده‌ نمايد و بانكها در امور واردات‌ مجاز به انعقاد قرارداد‌ مضاربه‌ با بخش‌ خصوصي‌ نمي‌باشند.

- شركتهاي‌ دولتي‌ و وابسته‌ به‌ دولت‌ می ‌توانند از تسهيلات‌ مضاربه‌ در كليه‌ رشته‌هاي‌ بازرگاني‌ داخلي‌ و بازرگاني‌ خارجي‌ استفاده‌ نمايند.

- انجام معاملات مضاربه با مشتریان فقط درصورتی مجاز می باشد که به موجب بررسیهای به عمل آمده از برگشت سرمایه و سود مورد انتظار بانک ، اطمینان حاصل شده باشد.

- بانك‌ مسكن‌ بر مصرف‌ سرمايه‌ نقدي‌ (منابع‌) و برگشت‌ آن‌ و همچنين‌ بر عمليات‌ اجرايي‌ مضاربه‌ نظارت‌ خواهد داشت‌.


تبليغات