با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Maskan
صفحه اول > معرفی تسهيلات و وام ها > بانک مسکن >
تسهیلات خاص اقشار خاص (جانبازان، آزادگان، خانواده شهدا)

·         تسهیلات صرفاً جهت خرید یا احداث واحد مسکونی پرداخت می گردد.

·     جانبازان 25 % به بالا،آزادگان وخانواده شهدا(شامل پدر ،مادر،فرزند وهمسرشهید) با در دست داشتن معرفی نامه های صادره توسط بنیاد شهید وامور ایثارگران با قید میزان تسهیلات به بانک مراجعه وبر طبق شرایط و ضوابط از تسهیلات مذکور بهره مند می شوند.

·         روش باز پرداخت اقساط :  تنها به روش ساده می باشد.

·         نرخ سود:  4 % درسال.

 

تسهیلات خرید اقشار خاص  
سقف تسهیلات به ازای هرواحدمسکونی به تناسب جمعیت به شرح ذیل
      می باشد :

·         در روستاها و شهرهای زیر150 هزارنفرتا سقف  100 میلیون ریال

·         در شهرهای 150 تا 500 هزارنفر تا سقف120  میلیون ریال

·         در شهرهای  500 هزار تا یک میلیون نفرتا سقف  140 میلیون ریال

      (ارومیه- اهواز- زاهدان- قم- کرمان- کرمانشاه -رشت )

·         در شهرهای بالای یک میلیون نفر تا سقف  160 میلیون ریال

       ( تهران- اصفهان- شیراز- مشهد- تبریز -کرج )

 

مدت   بازپرداخت اقساط : 20 سال( مشروط بر اینکه این مدت از طول عمر مفید باقیمانده ساختمان تجاوز ننمایدو کیفیت و استحکام ساختمان نیز به تایید ارزیاب بانک درآید.)

 

 

 

تسهیلات مشارکت مدنی برای احداث وتکمیل ساختمان به اقشار خاص

 

            سقف تسهیلات به ازای هرواحدمسکونی به تناسب جمعیت به شرح ذیل می باشد :

·         در شهرهای بزرگ با جمعیت بیش از یک میلیون نفرتا سقف180 میلیون ریال (تهران- اصفهان- شیراز- مشهد- تبریز- کرج- اهواز- قم)

·         در مراکز استان ها تا سقف 160 میلیون ریال

·         در شهرهای جدید معادل سقف تسهیلات مرکز استان مربوطه

·         درسایر شهرها تا سقف 140 میلیون ریال

·         در روستاها تا سقف 100 میلیون ریال

·         قیمت پایه ارزیابی به ازائ هر مترمربع :000/500/1 الی 000/800/1 ریال

 

        مدت باز پرداخت اقساط :  با احتساب دوران مشارکت مدنی مجموعاً 20 سال .

 

 

             سایر موارد :

·         مهلت پذیرش تقاضا جهت دریافت تسهیلات مذکور تا پایان سال 1388 و انعقاد قرارداد تا پایان خرداد ماه سال 1389 است.

·         در مواردیکه واگذاری زمین ویا واحدهای مسکونی از طریق سازمان مسکن وشهرسازی استان ها انجام پذیرد اوراق واگذاری از قبیل برگه یا قرارداد واگذاری همراه با تعیین حدود اربعه زمین ملاک ارائه تسهیلات از سوی بانک می باشد.

·         خانواده های مفقودین، شهدا (شامل پدر،مادر،فرزندان و همسر شهید) ، جانبازان و آزادگان عضو تعاونیهای مسکن نیروهای مسلح و همچنین خانواده های شهدا و جانبازان 25% بالاتر و آزادگان ساکن روستاها و شهرهایی که اکثریت منازل آنها فاقد سند رسمی هستند ودر شهرهای کمتر از 10 هزار نفر جمعیت می توانند با ارائه ضمانت  لازم (سفته و تعهدنامه کتبی نهاد مربوطه)و بدون ارائه سند ملکی تسهیلات مذکور را دریافت نمایند.


تبليغات