با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Maskan

تعریف: سلف، پیش خرید محصولات تولیدی می باشد و منظور از آن پرداخت نقدی بهای کالای در جریان تولید به قیمت معین است که طبق قرارداد، فروشنده (واحد تولیدی) آن را در رأس موعد و محل معین به خریدار تحویل  می نماید.

§         بانک مسکن به منظور ایجاد تسهیلات لازم، به منظور تأمین سرمایه در گردش واحدهای  تولیدی، مبادرت به پیش خرید محصولات تولیدی آنها می نماید.

§         پرداخت تسهیلات سلف فقط برای تولید کالایی که مقدمات تولید آن فراهم و برای تکمیل و تولید نهایی نیاز به منابع مالی دارند، مجاز است و به هیچ وجه پرداخت تسهیلات برای خرید کالاهای موجود که به فروش نرسیده مجاز نمی باشد.

§         اعطای تسهیلات سلف، به مالکین واحدهای تولیدی اعم از حقیقی و حقوقی منحصراً مشروط به تقاضای این قبیل واحدها می باشد.

§         نرخ سود تسهیلات سلف طبق مصوبات شورای پول و اعتبار و براساس آخرین تعرفه داخلی بانک بوده و در حال حاضر 12 درصد می باشد.

 

شرایط متقاضی:

1.       داشتن اهلیت قانونی.

2.       داشتن حساب قرض الحسنه جاری فعال. ( حداقل 4 ماه )

3.       داشتن حسن شهرت و ظرفیت اعتباری.

4.       نداشتن تعهدات معوق.

5.       دارا بودن تمامي مجوزهای لازم، برای انجام فعالیت و تولید محصولات

6.       داشتن توانایی مالی و فنی به منظور اداره واحد تولیدی و داشتن تجربه و تخصص های لازم

 

 

مشخصات كالاي مورد معامله سلف:

پیش خرید محصولات تولیدی متقاضیان معامله سلف در صورتی مجاز است که:

1.       توسط واحد درخواست کننده تولید شود.

2.       سریع الفساد نباشد.

3.       سهل البیع باشد.

4.       مصرف انحصاری نداشته و متناسب با نوع فعالیت متقاضی باشد.

5.       در زمان انعقاد قرارداد، موجود نباشد و پس از انعقاد قرارداد تولید شود.

6.       از کیفیت و استاندارد مناسب و مطلوب برخوردار بوده و مشروع باشد.

7.       از ظرفیت اسمی تولید واحد مربوطه بیشتر نباشد.

 

 

شرايط تقاضاي مشتري:

دریافت تقاضا  از مشتری باید حاوی اطلاعات لازم و کافی به شرح ذیل باشد:         

1.       مشخصات واحد توليدي يا كالاي مورد درخواست.

2.       نشانی واحد تولیدی که دایر و در حال بهره برداری است.

3.       نوع فعالیت و سابقه کار و تاریخ بهره برداری از واحد تولیدی.

4.       نوع کالای تولیدی با ذکر مشخصات کامل

5.       مقدار یا تعداد کالای مورد معامله، قیمت واحد پیش فروش (عدد یا کیلو)، بهای کلی

6.       قیمت تأیید شده کالای مورد معامله از طریق مراجع ذیصلاح، بهای کلی فروش، قیمت برای مصرف کننده

7.       نوع وثائق و محل و تاریخ تحویل کالا.

8.       سایر اطلاعات.

 

 

شرایط پیش  خرید و فروش کالا:

1.       زمان تحویل کلی محصولات به بانک ( از تاریخ انجام معامله) حداکثر معادل یک دوره تولید می باشد مشروط به اینکه از یکسال تجاوز ننماید.

2.       مقدار، تعداد، وزن و سایر مشخصات متقارن محصولات مورد معامله، باید تعیین و در قرارداد ثبت گردد.

3.       تاریخ و محل تحویل کالا و محصولات پیش خرید شده، تعیین و در قرارداد ثبت می گردد.

4.       مشخصات اصلی محصولات تولیدی باید طوری مشخص گردد که تعیین کننده قیمت بوده و در قرارداد ثبت شود.

5.       بهای پیش خرید  محصولات مورد معامله، در زمان انجام معامله به فروشنده پرداخت می گردد.

6.       فروشنده متعهد می گردد که کالای تولیدی را وکالتاً  از طرف بانک به قیمت روز به فروش برساند.

7.       قیمت پیش خرید همواره باید از قیمت نقدی اینگونه محصولات، در زمان انجام معامله کمتر باشد.

 

 

وثایق قابل قبول :

1.       اوراق بهادار

2.       ضمانتنامه بانکی داخلی یا خارجی

3.       قبوض انبارهای عمومی

4.       سفته معتبر

5.       در صورتیکه وثیقه سلف، اموال غیر منقول باشد مبلغ 10.000 ریال قرض الحسنه‌ سلف، به فروشنده پرداخت و در سررسید از فروشنده وصول می گردد.

نکته: ارزش وثایق مربوطه می بایدحداقل 120 درصد قیمت کالای خریداری شده در سررسید تحویل بوده و همچنین وثایق ملکی دریافتی نزد بانک می بایدطبق مقررات و ضوابط جاری تامین خسارت آتش سوزی گردند.


تبليغات