با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Sanat o Madan
آشنايي با تسهيلات سرمايه در گردش و نحوه ارائه تقاضا براي اين نوع تسهيلات:
تسهيلات سرمايه در گردش يكي از انواع خدمات بانك صنعت و معدن مي‌باشد كه جهت خريد و تهيه مواد اوليه، قطعات، لوازم يدكي و بسته‌بندي در زمينه هاي صنعتي، معدني و خدماتي ذيربط به متقاضيان واجد شرايط دريافت تسهيلات مالي سرمايه در گردش يك ساله ارائه مي‌شود.
راهنماي اعطاي تسهيلات سرمايه در گردش 

مراحل تقاضاي تسهيلات سرمايه در گردش:
1- مراجعه متقاضي به شعب يا سايت الكترونيكي و دريافت مدارك زير:
- فرم درج مشخصات متقاضيان دريافت تسهيلات مالي و خدمات اعتباري مربوط به اشخاص حقيقي و يا حقوقي (بر حسب نوع متقاضي)
- فهرست مدارك مورد نياز بانك
تبصره - متقاضياني كه در بدو بهره برداري و شروع به كار مي باشند لازم است فرم مخصوص اين نوع متقاضيان را نيز دريافت نمايند.
2- مطالعه و تكميل فرمها، ممهور نمودن فرمها به مهر و امضاء مجاز خود/شركت تهيه مدارك مورد نياز مرحله پذيرش
3- ارائه فرمها و مدارك مذكور به شعب بانك
4- افتتاح حساب جاري قرض‌الحسنه نزد شعب بانك توسط متقاضي
6- بررسي وضعيت متقاضي توسط بانك
8- در صورت عدم تصويب تقاضا، اطلاع كتبي موضوع به متقاضي توسط شعبه
- در صورت تصويب تقاضا، تعيين ميزان و نوع تضمين‌ها و وثائق لازم و انجام اقدامات لازم جهت انعقاد قرارداد با متقاضي توسط بانك
6- تامين وثايق و تهيه مدارك مرحله انعقاد قرارداد و ارائه به شعبه توسط متقاضي
7- دريافت وثيقه از متقاضي، انعقاد قرارداد حقوقي با او و پرداخت تسهيلات مصوب
نكته- در تمامي مراحل فوق متقاضي مي تواند از طريق شعبه از وضعيت تقاضاي خود آگاهي يابد.

صفحات مرتبط با بانک صنعت و معدن در قسمت معرفی تسهيلات و وام ها
● تسهيلات بلند مدت
تبليغات