با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Saderat
<p>مضاربه قراردادي است که به موجب آن يکي از طرفين (مالک) عهده دار تامين سرمايه (نقدي ) مي گردد ، با قيد اينکه طرف ديگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله هر دو طرف شريک باشند. در اين عقد كه صرفاً جهت گسترش امور بازرگاني داخلي در اختيار مشتريان قرار مي گيرد بانك به عنوان مالك، سرمايه نقدي لازم را براي انجام معامله تجاري در اختيار متقاضي (عامل) قرارمي دهدتا سود حاصل را به نسبت از پيش توافق شده بين يكديگر تقسيم نمايند.</p> <h3>شرايط و مقررات تسهيلات مضاربه</h3> <ol><li> سرمايه مضاربه بايد توسط بانک ( مالک ) به صورت نقدي و يکجا يا به دفعات در اختيار عامل (اعم از شخص حقيقي يا حقوقي ) قرار گيرد.</li><li>معاملات مضاربه در مواردي که کالا خريد و فروش مي گردد و نيازي به تغيير ظاهري ندارد قابل اجرا مي باشد.</li><li>مدت قرارداد حداکثر يکسال از زمان انعقاد تا تسويه کامل موضوع قرارداد بوده كه مدت آن به تشخيص بانك عامل تعيين مي گردد. </li><li> نسبت سهم سود بين بانک و عامل تابع ضوابط جاري بانک مي باشد.</li><li>بانکهادرامور واردات مجازبه مضاربه بابخش خصوصي(آن دسته ازاشخاص حقيقي ياحقوقي که بيش از50% ازسهم آنها متعلق به عامه مردم مي باشد) نمي با شند.</li><li>هزينه هاي قابل قبول در مضاربه : قيمت خريد کالا ، هزينه هاي حمل ونقل کالا ، بسته بندي کالا ، انبارداري کالا ، بيمه وحق ثبت سفارش کالا و هزينه هاي بانکي ، حقوق گمرکي و سود بازرگاني . پرداخت ساير هزينه ها از جمله : بارگيري ، تخليه ، جريمه انبارداري و ....با مصالحه طرفين به عهده مشتري مي باشد.</li></ol> <h3>مدارک موردنياز</h3> <ol><li> مشخصات ثبتي: <ul><li>اشخاص حقيقي: تصوير شناسنامه ، تصوير ازپشت و روي کارت ملي و مجوز فعاليت مربوطه .</li><li> اشخاص حقوقي: تصوير اساسنامه، اظهارنامه ثبت شرکت، شرکت نامه (شرکتهاي با مسئوليت محدود)، آگهي تاسيس، آگهي تغييرات و تصوير شناسنامه و پشت و روي كارت ملي اعضاي هيات مديره و مديرعامل شركت و ساير مجوزهاي لازم جهت انجام كار موضوع قرارداد و ارائه مستندات مالي لازم كه مويد اظهارات و فعاليت متقاضي باشد. </li></ul> </li><li>سند مالکيت يا اجاره نامه يا سرقفلي محل فعاليت</li><liفاکتور> <li>ارائه وثائق و تضمينات لازم و مورد قبول بانك وتکميل مدارک مربوطه توسط ضامن/ضامنين مورد قبول بانك.</li> </liفاکتور></ol> <h3>مراحل انجام كار</h3> <ol><li>استعلام تسهيلاتي که توسط بانک انجام مي گردد.</li><li>اخذ درخواست متقاضي طي فرم مربوطه </li><li>اخذ ساير مدارك مورد نياز و تكميل فرمهاي مربوطه حسب تشخيص بانك به منظور بررسي درخواست مطروحه. </li><li>انعقاد قرارداد</li><li>اعطاي تسهيلات</li></ol> <h3>ارايه اصل مدارك درخواستي به شعبه عامل الزامي است</h3>

صفحات مرتبط با بانک صادرات در قسمت معرفی تسهيلات و وام ها
● وام قرض الحسنه
● جعاله
● فروش اقساطي
● مشارکت مدنی
● اجاره به شرط تمليك
● سلف
تبليغات