با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Saderat

عقد سلف عبارتست از پيش خريد نقدي محصولات واحدهاي توليدي به قيمت معين که به منظور تامين قسمتي از سرمايه در گردش واحدهاي توليدي (اعم از اينکه مالکيت آنها متعلق به شخص حقيقي يا حقوقي باشد) كه بانك منحصراً بنا به درخواست اينگونه واحدها مبادرت به خريد محصولات توليدي آنها در قالب عقد سلف مي نمايد.

شرايط و مقررات اعطاي تسهيلات

 1. اين تسهيلات در مورد خريد کالاهايي مصداق مي يابد که ؛
  • واحد توليدي آن داير بوده و در مرحله بهره برداري قرار داشته باشد.
  • نياز نقدينگي متقاضي الزاما براي توليد همان محصول بوجود آمده باشد.
 2. مدت معامله سلف حداکثر معادل يک دوره توليد باشد ، مشروط بر اينکه از يکسال تجاوز ننمايد.
 3. قرارداد معاملات سلف قابل تمديد نمي باشد.
 4. متقاضي راسا توليد کننده کالاي مورد معامله سلف باشد.
 5. کالاي مورد معامله بايد در زمان تحويل سهل البيع بوده و فاسد شدني نباشد. به عبارت ديگر از زمان تحويل از توليد كننده تا زمان فروش كيفيت آن تغيير نكند.
 6. محصول توليدي داراي بازار فروش مناسب باشد.
 7. قيمت پيش خريد محصولات توليدي با توجه به قيست نقدي عمده فروشي در زمان انعقاد قرارداد و با در نظر گرفتن هزينه هاي احتمالي ، سود مورد انتظار بانك و مدت قرارداد تعيين مي گردد

مدارک اوليه مورد نياز

 1. مشخصات ثبتي:
  • اشخاص حقيقي: تصوير شناسنامه ، تصوير ازپشت و روي کارت ملي و مجوز فعاليت مربوطه / پروانه بهره برداري(حسب مورد)
  • اشخاص حقوقي: تصوير اساسنامه، اظهارنامه ثبت شرکت، آگهي تاسيس، آگهي تغييرات و تصوير شناسنامه و پشت و روي كارت ملي اعضاي هيات مديره و مديرعامل شركت و ساير مجوزهاي لازم جهت انجام كار موضوع قرارداد و ارائه مستندات مالي لازم كه مويد اظهارات و فعاليت متقاضي باشد.
 2. ارائه تقاضاي كتبي جهت استفاده از تسهيلات
 3. ارائه برگ مشخصات كالا(اعم از نوع ، مقدار يا تعداد ، وزن، مشخصات فني و كيفي محصول و ....)
 4. ارائه وثائق و تضمينات لازم و مورد قبول بانك وتکميل مدارک مربوطه توسط ضامن/ضامنين مورد قبول بانك(حسب مورد).

مراحل انجام كار

 1. استعلام تسهيلاتي که توسط بانک انجام مي گردد.
 2. اخذ ساير مدارك مورد نياز و تكميل فرمهاي مربوطه حسب تشخيص بانك به منظور بررسي درخواست مطروحه.
 3. انعقاد قرارداد
 4. اعطاي تسهيلات

ارايه اصل کليه مدارك درخواستي به شعبه عامل الزامي است .


صفحات مرتبط با بانک صادرات در قسمت معرفی تسهيلات و وام ها
● وام قرض الحسنه
● جعاله
● فروش اقساطي
● مضاربه
● مشارکت مدنی
● اجاره به شرط تمليك
تبليغات