با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Shahr

فروش اقساطی عبارتست از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر، به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی و یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت گردد.

بانک شهر در امور تولیدی (صنعتی، معدنی و کشاورزی) و خدماتی اقدام به پرداخت تسهیلات فروش اقساطی می‌نماید.


صفحات مرتبط با بانک شهر در قسمت معرفی تسهيلات و وام ها
● تسهیلات قرض‌الحسنه
● تسهیلات جعاله
● تسهیلات مشارکت مدنی
● تسهیلات مضاربه
تبليغات