با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Shahr

جعاله عبارتست از التزام شخص (جاعل یا کارفرما) به ادای مبلغ یا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عمل معین. طبق قرارداد طرفی که عمل را انجام می­دهد عامل یا پیمانکار نامیده می­شود.

بانک شهر به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی با تنظیم قرارداد به عنوان «عامل» یا عندالاقتضاء به‌عنوان «جاعل» مبادرت به جعاله می­نماید.


صفحات مرتبط با بانک شهر در قسمت معرفی تسهيلات و وام ها
● تسهیلات قرض‌الحسنه
● تسهیلات فروش اقساطی
● تسهیلات مشارکت مدنی
● تسهیلات مضاربه
تبليغات