با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Shahr

مشارکت مدنی عبارتست از درآمیختن سهم­الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد، به نحو مشاع، به منظور انتفاع و طبق قرارداد.

مشارکت مدنی توسط بانک شهر به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای فعالیت‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی پرداخت می­گردد.


صفحات مرتبط با بانک شهر در قسمت معرفی تسهيلات و وام ها
● تسهیلات قرض‌الحسنه
● تسهیلات فروش اقساطی
● تسهیلات جعاله
● تسهیلات مضاربه
تبليغات