با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Shahr

مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین(مالک) عهده­دار تأمین سرمایه(نقدی) می­گردد، با قید اینکه طرف دیگر(عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله هر دو طرف شریک باشند.

بانک شهر به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی، به عنوان مالک سرمایه نقدی(منابع) را برای انجام یک معامله تجاری در اختیار عامل اعم از شخص حقیقی یا حقوقی قرار می­دهد.


صفحات مرتبط با بانک شهر در قسمت معرفی تسهيلات و وام ها
● تسهیلات قرض‌الحسنه
● تسهیلات فروش اقساطی
● تسهیلات جعاله
● تسهیلات مشارکت مدنی
تبليغات