با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Sina

يكي از اهداف مهم و اساسي بانك سينا ، اعطاي " تسهيلات  اعتباي "  در چارچوب نظام بانكداري اسلامي و براساس مقررات قانون عمليات بانكداري بدون ربا مي باشد . سياست اصلي بانك در اعطاي اعتبارات ، بر محور ترويج و توسعه صنايع كوچك و متوسط و رفع تنگناهاي مالي فعالان بخشهاي مختلف اقتصادي مي باشد كه ذيلا" به آن اشاره مي شود:

 

1- اعطاي " تسهيلات اعتباري " از طريق عقود: مضاربه، مشاركت  مدني براي فعاليتهاي مختلف ، بازرگاني ، توليدي ، خدماتي و ساختماني به متقاضيان واجد شرايط

 

2- اعطاي تسهيلات ، جهت " تكميل و احداث ساختمان و واحدهاي مسكوني " از طريق : مشاركت مدني، به منظور تشويق و ترغيب، متقاضيان و فعالان بخش ساختمان و مسكن و كمك به رفع معضل مسكن و بهبود بافتهاي فرسوده شهر

 

3- اعطاي تسهيلات به فعالان واجد شرايط، بخشهاي مختلف اقتصادي جهت: خريد، تجهيز و  بهره برداري دفتر و محل كسب و كار تا 70% ارزش كارشناسي ملك، از طريق مشاركت مدني (در خصوص املاك  تجاري، خريد ملك و سرقفلي بايد به صورت توأمان باشد)

 

4-اعطاي تسهيلات به مالكين واحدهاي مسكوني، اداري و تجاري جهت: " تعميرات اساسي، مقاوم سازي و بازسازي " تا سقف 500 ميليون ريال در قبال ترهين وثيقه ملكي،

اعطاي تسهيلات جهت " تعميرات جزئي " ساختمان به مالكين واحدهاي مسكوني تا سقف 50 ميليون ريال با ارائه اصل و كپي  سند مالكيت و در قبال چك و سفته و 2 نفر ضامن معتبر

 


5- اعطاي تسهيلات در مقابل " وجوه اداره شده  توديعي ":  سازمانها، موسسات و شركتهاي معتبر به كاركنان واجد شرايط آنها بر اساس توافقنامه منعقده فيمابين

 

صدور انواع ضمانتنامه هاي  مختلف، به نفع سازمانها و موسسات دولتي بنا به درخواست مشتريان بانک شامل:

 

  • ضمانتنامه شركت در مناقصه / مزايده
  • ضمانت نامه حسن اجراي تعهدات ناشي از قرارداد (حسن انجام كار)
  • ضمانت نامه پيش پرداخت
  • ضمانت نامه استراداد كسور وجه الضمان
  • ضمانت نامه گمركي
  • ساير ضمانت نامه ها

تسهيلات اعتباري به توليد كنندگان و مشاغل بازرگاني و خدماتي:

 

از طريق مشاركت مدني جهت توسعه و سرمايه در گردش به متقاضيان پرداخت مي شود.

مدت بازپرداخت تسهيلات جهت خريد ماشين آلات و تجهيزات حداكثر 36 ماه است كه با بررسي بانك و در صورت تصويب قابل افزايش و به منظور تامين سرمايه در گردش نيز حداكثر 12 ماهه است.

 

* نرخ سود تسهیلات در عقود مشارکتی با توجه به نحوه بازپرداخت بین 25 الی 27 درصد محاسبه خواهد شد


تبليغات