با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Sina
صفحه اول > معرفی تسهيلات و وام ها > بانک سينا >
تسهیلات با وثیقه سپرده سرمایه گذاری مدت دار

مشترياني که نزد شعب بانک سینا داراي سپرده بلند مدت مي باشند، مي توانند از اين تسهيلات درقالب يكي از عقود مشاركتي و حداکثر تا سقف80% مبلغ اصل سپرده استفاده نمايند.

 

شرايط تسهيلات:                                         

 

1- سپرده مدت دار تا پايان مدت مشاركت مسدود و اصل برگ سپرده نزد شعبه نگهداري مي گردد.

2- پايان مدت مشاركت بايد قبل از سر رسيد سپرده سرمايه گذاري بوده و در صورت تمديد سپرده مدت مشاركت نيز قابل افزايش مي باشد.


تبليغات