با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Sina
صفحه اول > معرفی تسهيلات و وام ها > بانک سينا >
خرید، تجهیز و بهره برداری دفتر کار و محل کسب برداری

اين نوع تسهيلات جهت خريد دفاتر كار اداري و تجاري در قالب عقد مشاركت مدني و مبلغ آن براساس اعتبارسنجي لازم، تاييد توان مالي مشتري و حداكثر تا سقف 70 درصد بهاي كارشناسي ملك موردنظر پرداخت مي گردد.

شرايط تسهيلات:

1- اعتبارسنجی مشتری و ارزیابی وثایق صرفا توسط بانک انجام می شود.

2- سند ملك معرفي شده به نام متقاضي و در رهن بانك قرار خواهد گرفت.

3- در مورد املاك تجاري خريد همزمان ملك و سرقفلي الزامي است.

4- بازپرداخت اقساط در 60 مرحله مساوی ماهیانه دریافت خواهد شد.


تبليغات