با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Sina
صفحه اول > معرفی تسهيلات و وام ها > بانک سينا >
احداث یا تکمیل ساختمان

اين نوع تسهيلات در قالب عقد مشاركت مدني و جهت تكميل يا احداث ساختمان  پرداخت می ­گردد.

 

شرايط تسهيلات :

  • مبلغ تسهيلات به ازاي هر واحد تا 80 درصد قيمت تمام شده برآوردي و حداكثر تاسقف 250 ميليون ريال
  • حداکثر مدت مشارکت 5/1 سال (18 ماه ) است که با توافق طرفین قابل افزايش به مدت يك سال ديگر نيز مي باشد. 
  • سهم الشرکه بانک متناسب با پیشرفت کار و در چند مرحله پرداخت می گردد.
  • اصل تسهیلات و سود مورد انتظار در پایان قرارداد دریافت می گردد.

تبليغات