با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Sina

تسهيلات ويژه :

این تسهیلات در راستای اعطای امکانات و امتیازات ویژه به مشتریان حقوقی که دارای رسوب منابع مناسب در حسابهای خود نزد بانک سینا (قرض الحسنه جاری و پس انداز و کوتاه مدت روز شمار) باشند، پرداخت می گردد.

پرداخت تسهیلات به میزان 5 الی 10 درصد میانگین رسوب سالیانه منابع (مطابق محاسبه بانک) و در قالب عقود قرض الحسنه یا جعاله می باشد.

این تسهیلات بر حسب میانگین رسوب منابع مشتری، قابلیت پرداخت به دفعات را دارا می باشد.

این تسهیلات می تواند بر اساس توافق بین شخص حقوقی و بانک، به کارکنان سازمان یا شرکت مربوطه اعطا گردد.

حداکثر زمان بازپرداخت تسهیلات 36 ماه می باشد.


تبليغات