با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Sarmayeh
صفحه اول > معرفی تسهيلات و وام ها > بانک سرمايه >
تسهیلات خرید ماشین آلات، تاسیسات و وسایل تولید

شرایط متقاضی

  • داشتن اهلیت قانونی
  • ارائه مدارک لازم و مورد قبول بانک
  • با توجه به صورتهای مالی توانائی بازپرداخت و ایفای بموقع تعهدات را داشته باشد.
  • نداشتن چک برگشتی و یا سوء سابقه در سیستم بانکی کشور(براساس استعلام ازبانک مرکزی)

شرایط اعطای تسهیلات

  • نرخ سود: طبق تعرفه بانک
  • مدت با روش واگذاری سهم الشرکه بانک: حداکثر 60 ماه
  • موضوع قرارداد باید به نفع بانک و باهزینه استفاده کننده از تسهیلات و تا پایان تسویه کامل بدهی، بیمه گردد.

تبليغات