با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Sarmayeh
صفحه اول > معرفی تسهيلات و وام ها > بانک سرمايه >
تسهیلات خرید مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار

شرایط متقاضی

  • داشتن اهلیت قانونی
  • ارائه مدارک لازم و مورد قبول بانک در ارتباط با زمینه فعالیت
  • با توجه به صورتهای مالی توانائی بازپرداخت و ایفای بموقع تعهدات را داشته باشد.
  • نداشتن چک برگشتی و یا سوء سابقه در سیستم بانکی کشور(براساس استعلام ازبانک مرکزی)

شرایط اعطای تسهیلات

  • نرخ سود: طبق تعرفه بانک
  • مدت تسویه قرارداد: در هر قرارداد یک دوره تولید و حداکثر یکسال
  • در صورت تشخیص بانک، کالای موردمشارکت می بایستی به نفع بانک و به هزینه متقاضی تا تسویه کامل بدهی، بیمه گردد.

تبليغات