با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Sarmayeh
صفحه اول > معرفی تسهيلات و وام ها > بانک سرمايه >
تسهیلات فروش اقساطی خودرو

الف) مفاهیم و تعاریف:

 1. وسائط نقلیه ساخت داخل به محصولاتی اطلاق می شود که فرآیند ساخت، تولید و مونتاژ آن در داخل کشور انجام می گردد.
 2. اعطای تسهیلات جهت وسائط نقلیه نوودست اول قابل پرداخت بوده ووسائط نقلیه دست دوم مشمول استفاده ازاین تسهیلات نمی-باشد.

شرایط متقاضی

 • داشتن اهلیت قانونی
 • ارائه مدارک لازم و مورد قبول شعبه

شرایط اعطای تسهیلات

 • حداقل مدت برای محاسبه میانگین روزانه موجودی دو ماه و حداکثر 12 ماه می باشد.
 • حداکثر ضریب اعطاء تسهیلات به میانگین موجودی دو ماهه 20% میانگین موجودی و به ازاء هر ماه سپرده گذاری 10% و تسهیلات اعطایی معادل 120% میانگین خواهد بود.
 • مدت بازپرداخت: حداکثر 60 قسط مساوی و متوالی ماهانه.
 • سقف تسهیلات اعطایی حداکثر مبلغ 100,000,000 (یکصد میلیون ریال) تعیین می گردد.
 • وسائط نقلیه موصوف بایستی تا تسویه کامل تسهیلات اعطایی به نفع بانک ، بیمه تمام خطر گردد.
 • وسائط نقلیه می بایستی بنام متقاضی خریداری شود و بنا به تشخیص شعبه مربوطه وثائقی از جمله وثائق ملکی، ترهین خودرو خریداری شده، سپرده سرمایه گذاری، اوراق مشارکت، سفته با ظهرنویسی شخص ثالث و ... از متقاضی اخذ گردد.
 • تسهیلات پرداختی به هر متقاضی با توجه به قدرت بازپرداخت وی تعیین گردیده و اعطای تسهیلات از طریق صدور چک بانکی در وجه شرکت تولید کننده یا نمایندگی های رسمی انجام می پذیرد.
 • اعطای تسهیلات موصوف برای وسائط نقلیه ساخت داخل می باشد، لیکن اعطای این تسهیلات برای وسائط نقلیه ساخت خارج، صرفاً در مناطق آزاد تجاری بلامانع می باشد.

تبليغات