با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Sepah
صفحه اول > معرفی تسهيلات و وام ها > بانک سپه >
اعطای تسهیلات اعتباری در بخش صادرات - اعطای تسهیلات

مقدمه :

تسهیلاتی است که به منظورتهیه وتدارک یا تولید کالای صادراتی و خدماتی و مهندسی دراختیار متقاضیان قرارداده می شود.

  شرایط و ضوابط :

1-بررسی اهلیت , حسن شهرت و طرز پرداخت , سابقه کار و مراوذات ریالی و ارزی مشتری , وضعیت مالی, تعهدات نزد سایر بانکها و بانک سپه و حصول اطمینان از برگشت اصل و سود مورد انتظار بانک 2- بررسی میزان تسهیلات برای صادرکنندگان بدون گشایش اعتباراسنادی 70% ارزش ریالی کالای صادراتی و برای صادرکنندگان ازطریق گشایش اعتباراسنادی غیرقابل برگشت حداکثر 90% ارزش ریالی کالای صادراتی است. 3-بررسی تعهدنامه مشتری برای ارائه اظهار نامه خروج کالای موضوع قرارداد ممهور به مهر گمرک برای استفاده از نرخ سود تسهیلات صادراتی، در غیر اینصورت تعهدات با نرخ تسهیلات بخش بازرگانی داخلی تسویه خواهدشد.

  مدارک مورد نیاز :

1-تکمیل فرم درخواست 2-مدارک احراز هویت مشتری (برای اشخاص حقیقی شناسنامه و برای اشخاص حقوقی اساسنامه) شرکتنامه,آگهی تاسیس و آخرین روزنامه رسمی) 3-پیش بینی اخذ تسهیلات در اساسنامه لحاظ شده باشد. 4-کارت بازرگانی معتبر 5-ارائه مدارک و سوابقی درخصوص فعالیت دربخش صادراتی 6-کداقتصادی 7-تائیدیه سازمان برنامه و بودجه درخصوص صادرکنندگان خدمات فنی ومهندسی 8-تشکیل پرونده های صادراتی در شعبه قبل ازاعطای تسهیلات


تبليغات