با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Sepah
صفحه اول > معرفی تسهيلات و وام ها > بانک سپه >
اعطای تسهیلات بعد از صدور کالا و خدمات

مقدمه :   شرایط و ضوابط :

1-بررسی اهلیت , حسن شهرت و طرز پرداخت , سابقه کار و مراوذات ریالی و ارزی مشتری , وضعیت مالی, تعهدات نزد سایر بانکها و بانک سپه و حصول اطمینان از برگشت اصل و سود مورد انتظار بانک 2-میزان تسهیلات برای صادرات بدون گشایش اعتبار حداکثر 60% هم ارز ریالی به مبلغ تعهد ارزی و برای صادرات با گشایش اعتبار اسنادی غیرقابل برگشت حداکثر90% هم ارز ریالی به مبلغ اعتبار است

  مدارک مورد نیاز :

1-تکمیل فرم درخواست 2-مدارک احراز هویت مشتری (برای اشخاص حقیقی شناسنامه و برای اشخاص حقوقی اساسنامه , شرکتنامه,آگهی تاسیس و آخرین روزنامه رسمی) 3-پیش بینی اخذ تسهیلات در اساسنامه لحاظ شده باشد. 4-کارت بازرگانی معتبر 5-کداقتصادی 6-اظهارنامه کالای خروجی و تعهدنامه صادراتی ممهور به مهرگمرک 7-گواهی پیشرفت یا انجام کار طبق شرایط قرارداد در مورد خدمات فنی و مهندسی 8-داشتن پرونده صادراتی درشعبه 9-تائیدیه سازمان برنامه وبودجه درخصوص صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی


تبليغات