با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفي بانک ها و موسسات مالي

Bank Day
صفحه اول > معرفي بانک ها و موسسات مالي > بانک دي >
منشور اخلاقی کارکنان بانک دی
 ارزش آفرینی برای همه مردم ایران، تعهد مااست

مشتریان عزیز
در راستای تحقق ارزش های اساسی و مبانی اعتقادی مان درمورد تکریم انسان ها، ارج نهادن به شخصیت همه مردم ایران، رعایت اخلاق حرفه ای بانکداری درمحیط کار ، نهادینه شدن رفتارهای تک تک همکارانمان با رفتارهای شغلی مورد انتظار جامعه و ارزش آفرینی مستمر و پایدار برای مشتریان عزیز؛ ما کارکنان بانک دی بر اصول دوازدهگانه زیر، که آن را منشور اخلاقی کارکنان بانک می دانیم، توافق نموده ایم. و بر رعایت این اصول توسط تمام همکارانمان در همه واحدها و در کلیه شرایط خدمات رسانی به شما، تاکید می نمائیم .

تلاش به ارتقای مستمر سطح اعتماد واطمینان مشتریان عزیز به خدمتگزاران خود در بانک دی به عنوان بزرگ ترین سرمایه بانک .
   
رعایت عدالت و پرهیز از هرگونه تبعیض در جریان خدمات رسانی و انجام امور و فعالیت ها با حفظ کرامت انسانی مشتریان.
   
رعایت ادب و احترام در تعامل با مشتریان توسط تمام همکارانمان در تمام شرایط زمانی ومکانی خدمات رسانی به مشتریان.
   
رعایت ادب و احترام در تعامل با مشتریان توسط تمام همکارانمان در تمام شرایط زمانی ومکانی خدمات رسانی به مشتریان.
   
وقت شناسی، وظیفه شناسی، آراستگی ظاهر, حذف تشریفات زائد و پرهیز ازمعطل کردن مشتریان رعایت اصول صداقت ، امانتداری ، رازداری و حفظ اطلاعات مربوط به مشتریان.
   
نهادینه کردن فرهنگ تکریم مشتریان، گره گشایی از مشکلات آنها و ارتقای روحیه پاسخگویی، به عنوان ارزشی حاکم بین همه کارکنان در تمام شعب و حوزه های ستادی بانک.
   
نشان دادن صبر و حوصله ، متانت و صبوری و خوش برخوردی برای حفظ آرامش و آسایش مشتریان در هر زمان ، هر مکان و هر مو قعیت کاری.
   
شناسائی مستمر وتوجه ویژه به ارزش ها و نیازهای آشکار و پنهان مشتریان با هدف ارتقای مستمر رضایتمندی آنها از خدمتگزاران خود در شعب و حوزه های ستادی بانک دی.
   
تلاش در جهت ارایه روز آمدترین انواع خدمات بانکی با استفاده از فناوری روز بانکداری الکترونیکی در سطح استانداردهای جهانی.
   
بکارگیری سازوکارهای مدیریت مشارکتی توسط مجموعه ای از نیروی انسانی: امین، دقیق، متعهدو متخصص برای ارتقای دقت، صحت، کیفیت و افزایش سرعت خدمت رسانی به مشتریان.
   
تلاش مستمر در زمینه خلق و بهره گیری از ایده ها و راه کارهای جدید و طراحی خدمات ومحصولات نو در سطح استاندارد های جهانی با هدف ارزش آفرینی در حد اعلا برای همه مشتریان.
   
استقبال از انتقادها ، پیشنهادها، نظرهای سازنده و حتی شکایات مشتریان به عنوان یک فرصت کلیدی برای ارتقای بالندگی بانک.

بر این باوریم؛ با اتکال به نیروی لایزال الهی و با راهنمایی، همراهی و مشارکت، شما مشتریان عزیز ، شاهد رشد و توسعه مستمر بانک دی ، به عنوان بانکی متفاوت در شبکه بانکی کشور، خواهیم بود.

بانک دی ـ بانک ارزش آفرین

تبليغات