با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Sepah

مقدمه :

پیش خریدنقدی محصولات تولیدی به قیمت معین می باشد بانکها می توانند ضمن ایجاد تسهیلات لازم برای تامین سرمایه درگردش واحدهای تولیدی بنا به درخواست این واحدها مبادرت به پیش خرید محصولات تولیدی آنها نمایند.

  شرایط و ضوابط :

1-بررسی اهلیت , حسن شهرت و طرز پرداخت , سابقه کار و مراودات مشتری , وضعیت مالی , تعهدات نزد سایر بانکها و بانک سپه 2-انجام کارشناسی جهت اطمینان از فعال بودن کارخانه و فراهم بودن امکانات لازم جهت تولید و تناسب کالای مورد معامله با ظرفیت بالفعل کارخانه (چنانچه فعالیت در رشته کشاورزی است باید از امکانات لازم برای تولید محصول از قبیل زمین , باغ و لوازم کار برخوردار باشد.) 3-کالا باید حتما“ توسط واحد درخواست کننده تولید شود. 4-فروشنده باید کلیه تسهیلات ناشی از انعقاد قرارداد در واحد تولیدی معرفی شده برای تهیه کالای مورد معامله را بکارگیرد. 5-تسویه و واریز قرارداد قبل از سررسید مشمول تخفیف در سود جلو پرداختی نمی شود

  مدارک مورد نیاز :

1-تکمیل فرم درخواست 2-مدارک احراز هویت مشتری (برای اشخاص حقیقی شناسنامه و برای اشخاص حقوقی اساسنامه و شرکتنامه , آگهی تاسیس و آخرین روزنامه رسمی ) 3-پروانه بهره برداری یا گواهی فعالیت صنعتی 4-اعلام کتبی تعداد ومشخصات کالای مورد معامله و مدارک قیمت تمام شده وقیمت فروش یک واحد کالا (به تفکیک صورتهای مالی شرکت برای اشخاص حقوقی ) 5-وثیقه معتبر و مورد تائید بانک ( در صورت وثیقه ملکی بیمه آن ضروری است) 6-تعهدنامه از مشتری مبنی بر بیمه نمودن کالا از زمان آماده شدن کالا تا زمان فروش در صورتیکه محل نگهداری به نفع بانک بیمه نشده باشد.


تبليغات