با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Sepah
صفحه اول > معرفی تسهيلات و وام ها > بانک سپه >
فروش اقساطی (مواد اولیه ـ ماشین آلات ـ مسکن)

مقدمه :

فروش اقساطی عبارت است از واگذاری عین کالا به بهای معلوم به غیر , به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیر مساوی در سررسیدهای معین دریافت گردد.

  شرایط و ضوابط :

1-بررسی اهلیت , حسن شهرت و طرز پرداخت , سابقه کار و مراودات مشتری , وضعیت مالی , تعهدات نزد سایر بانکها و بانک سپه 2-اطمینان از نیاز کارخانه به مواد اولیه درخواستی برای یک دوره تولید و ماشین آلات یا تجهیزات درخواستی (اعطای تسهیلات مواد اولیه به واحدهای خدماتی ممنوع است) 3-اعمال کارشناسی , بررسی در مورد وضعیت تعهدات نزد سایر بانکها و بانک سپه و توان بازپرداخت

  مدارک مورد نیاز :

1-تکمیل فرم درخواست 2-مدارک احراز هویت (برای اشخاص حقیقی شناسنامه و برای اشخاص حقوقی اساسنامه, شرکتنامه, آگهی تاسیس و آخرین روزنامه رسمی) 3-پروانه بهره برداری یا گواهی فعالیت صنعتی برای واحدهای تولیدی (برای واحدهای خدماتی مجوزهای مرتبط) 4-مدارک مربوط به مالکیت محل فعالیت مشتری(اعم از کارخانه یا دفتر مرکزی ) و لیست ماشین آلات و تجهیزات موجود 5-صورتهای مالی (ترازنامه و صورتحساب عملکرد سود و زیان) 6-پیش فاکتور ( در صورت واردات پروفرما) 7-وثائق معتبر و مورد تائید بانک 8-بیمه نامه وثائق و کالای مورد معامله


تبليغات