با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Sepah
صفحه اول > معرفی تسهيلات و وام ها > بانک سپه >
مشارکت مدنی مسکن اشخاص حقوقی

شرایط و ضوابط :

1-بررسی اهلیت , حسن شهرت و طرز پرداخت , سابقه کار و مراودات مشتری , وضعیت مالی , تعهدات نزد سایر بانکها و بانک سپه 2-دارا بودن کلیه مدارک و مجوزهای لازم 3-پیش بینی اخذ تسهیلات در اساسنامه لحاظ شده باشد.

  مدارک مورد نیاز :

1-تقاضای کتبی متقاضی در مورد دریافت تسهیلات و تکمیل فرم درخواست 2-شرکت نامه یا اظهارنامه ثبت شرکت 3-اساسنامه 4-آگهی ثبت شرکت 5-سند زمین 6-پروانه ساختمان تائید شده توسط ارگانهای ذیربط 7-قرارداد مهندس ناظر 8-قرارداد پیمانکار 9-قرارداد آب, برق, گاز, غیره 10-صورت مجلس تفکیکی ثبتی زمین در مورد زمینهای واگذاری سازمان مسکن و شهرسازی 11-نقشه تایید شده توسط شهرداری یا بخشداری 12-صورتجلسه مجمع عمومی که حاکی از تجویز مشارکت شرکت با بانک باشد و صورتجلسه هیات مدیره در ارتباط با دریافت تسهیلات و معرفی امضاهای مجاز به منظور امضاء ذیل قرارداد 13-برآورد هزینه های ریالی احداث ساختمان از شروع کار الی پایان ساخت با توجه به نوع ساختمان که به تایید مهندس ناظر برسد 14-ارائه آخرین تراز آزمایشی شرکت که مشخص کننده ارقام هزینه و نحوه تامین منابع مالی آن باشد 15-ارائه گواهی عدم خلاف معتبر

 


تبليغات