با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Sepah
صفحه اول > معرفی تسهيلات و وام ها > بانک سپه >
مشارکت مدنی مسکن اشخاص حقیقی

شرایط و ضوابط :

1-بررسی اهلیت , حسن شهرت و طرز پرداخت , سابقه کار و مراودات مشتری , وضعیت مالی , تعهدات نزد سایر بانکها و بانک سپه 2-متقاضی و افراد تحت تکفل او فاقد مسکن باشند(برای استفاده تسهیلات انفرادی) 3-دارا بودن کلیه مدارک و مجوز های لازم 4-توانایی لازم برای انجام امور اجرایی موضوع مشارکت مدنی و دارا بودن امکانات مالی لازم برای تامین سهم الشرکه خود

  مدارک مورد نیاز :

1-شناسنامه متقاضی 2-مدارک مربوط به مالکیت زمین محل احداث ساختمان و یا وثایق اضافی 3-پروانه ساختمان 4-قرارداد مهندس ناظر و پیمانکار (در مورد مجتمعهای مسکونی, تجاری, تجاری مسکونی, اداری تجاری و خدماتی) 5-نقشه تایید شده ساختمان توسط ارگانهای ذیربط 6-وضعیت شغلی متقاضی, میزان درآمد 7-ارائه گواهی حقوق و مزایا از سازمان مربوطه (برای استفاده تسهیلات انفرادی) 8-تقاضای کتبی متقاضی در خصوص دریافت تسهیلات 9-صورت مجلس تفکیکی ثبتی زمین در مورد زمینهای واگذاری سازمان مسکن و شهرسازی 10-واحدهای خدماتی جهت استفاده از تسهیلات مربوطه می بایستی مجوز لازم از ارگانهای ذیربط را ارائه دهند. 11- ارائه گواهی عدم خلاف معتبر

 


تبليغات