با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Saman
اعطاي تسهيلات کارت اعتباري به دارندگان آن به منظور خريد و يا سفارش خريد کالا يا خدمات مورد نيازشان با استفاده از کارت و از طريق پايانه هاي فروش و سايتهاي فروش اينترنتي امکان پذير مي باشد.
این تسهیلات با توجه به توان اعتباری و مالی مشتریان و در سقفهای گوناگون (حداکثر تا سقف 50 میلیون ریال) قابل پرداخت می باشد. حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات دریافتی 2 سال می باشد.
مشتريان بانک سامان با مراجعه به شعب بانک سامان و تکميل فرم هاي مربوط و ارائه مدارک و مستندات مالي و درآمدي مي توانند از مزاياي اين نوع از کارت هاي بانکي در جهت رفع نيازهاي ضروري خود استفاده نمايند.

صفحات مرتبط با بانک سامان در قسمت معرفی تسهيلات و وام ها
● مضاربه
● مشارکت مدني
تبليغات