با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Refah
مشارکت مدنی از جمله عقودی است که منابع لازم را برای توسعه فعالیتهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی در اختیار متقاضیان قرار می دهد. طبق تعریف، مشارکت مدنی عبارتست از درآمیختن سهم‌الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد، به نحو مشاع، به منظور انتفاع و طبق قرارداد. متقاضیان می‌توانند با توجه به کارایی این عقد از تسهیلات بانکی استفاده نمایند. در موارد زیر می‌توان از عقد مشارکت مدنی استفاده نمود:
1- تولید و فروش محصول
2- واردات ماشین آلات، مواد اولیه و ابزار کار
3- واردات کالا به قصد فروش
4- صادرات کالا
5- بازرگانی داخلی
6- احداث مسکن انفرادی و انبوه سازی
7- بخش خدمات
8- خرید محصولات کشاورزی و دامپروری

مشارکت مدنی تجاری
مدارک مورد نیاز :
الف- برای اشخاص حقیقی:
_ تصویر کلیه صفحات شناسنامه متقاضی
- تصویر کارت ملی متقاضی
_ تصویر جواز کار یا کارت عضویت در اتحادیه یا صنف مربوطه
_ تصویر سند ما‌لکیت یا سرقفلی یا اجاره نامه محل کسب
_ پیش فاکتور خرید کالا به میزان کل سرمایه ( سهم بانک و سهم شریک )
_ تصاویر اسناد مالکیت ( وثائق) در مواردی که تسهیلات در قبال وثیقه ملکی اعطاء می‌گردد.
- تصویر کامل اسناد مالکیت اموال غیر منقول، منقول، سهام شرکتها،‌ اوراق مشارکت و غیره
- سایر مدارک و مستندات مستدل مربوط به انجام معامله و سرمایه‌گذاری موضوع مشارکت که براساس نظر مرجع تصویب کننده اعتبار ضروری بوده و وقوع مشارکت را اثبات می‌نماید.

ب- برای اشخاص حقوقی:
- تصاویر اساسنامه، شرکت نامه، آگهی های روزنامه رسمی در ارتباط با تاسیس شرکت، آخرین تغییرات اساسنامه و مدیران و تصویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی مدیران .
- تصویرمجوز فعالیت
_ تصویر سند ما‌لکیت یا سرقفلی یا اجاره نامه محل شرکت
- پیش فاکتور خرید کالا به میزان کل سرمایه ( سهم بانک و سهم شریک)
- تصاویراسناد مالکیت (وثائق) در مواردی که تسهیلات در قبال وثیقه ملکی اعطاء می‌گردد
- تصویر کامل اسناد مالکیت اموال غیرمنقول، منقول، سهام شرکتها،‌ اوراق مشارکت و غیره
- ترازنامه دو سال آخر فعالیت شرکت
- سایر مدارک و مستندات مستدل مربوط به انجام معامله و سرمایه گذاری موضوع مشارکت که براساس نظر مرجع تصویب کننده اعتبار ضروری بوده و وقوع مشارکت را اثبات می‌نماید.

مشارکت بخش مسکن انفرادی
مدارک مورد نیاز :
- درخواست کتبی متقاضی
- تصویر کلیه صفحات شناسنامه متقاضی
- تصویر کارت ملی
- تصویر سند مالکیت از تمام صفحات
- پروانه ساختمانی
- گواهی اشتغال به کار متقاضی
- سایر مدارک و مستنداتی که براساس نظر مراجع تصویب اعتبار ضروری می‌باشد.

مشارکت مدنی تعاونی مسکن و مجتمع های مسکونی
مدارک مورد نیاز :
- تصویر اساسنامه، ‌شرکت‌نامه،‌ آگهی‌های روزنامه رسمی در ارتباط با تاسیس شرکت، آخرین تغییرات اساسنامه و مدیران و تصویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی مدیران
- ارائه اسناد مالکیت – مجوز ساخت یا سند مالکیت اعیانی یا سند اجاره در مورد زمینهای اوقافی به همراه مجوز سازمان اوقاف
- تصویر نقشه زمین
- نقشه های ساختمانی تایید شده توسط شهرداری
- پروانه ساختمانی معتبر صادره از سوی شهرداری
- جدول زمانبندی انجام کار
- سایر مدارک و مستنداتی که براساس نظر مراجع تصویب اعتبار ضروری می‌باشد.

مشارکت مدنی مجتمع‌های مسکونی
مدارک مورد نیاز :
- تصویر کامل شناسنامه شریک یا شرکاء در مشارکت
- تصویر سند مالکیت عرصه یا سند مالکیت اعیانی یا سند اجاره
- نقشه زمین که موقعیت زمین در آن به نحوی مشخص شده باشد
- پروانه ساختمانی معتبر صادر از سوی شهرداری
- جدول زمانبندی انجام کار
- لیست اعضاء تعاونی مشمول دریافت تسهیلات همراه با سابقه کار و میزان حقوق و مزایا
- اخذ تعهدات کسر اقساط از حسابداری مربوطه در مورد کارگران و کارمندان معرفی شده

تبليغات