با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Refah

پیش خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین را سلف می‌گویند. طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک می‌تواند بمنظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین قسمتی از سرمایه در گردش واحدهای تولیدی (اعم از اینکه مالکیت این واحدها متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی باشد)، منحصراً بنا به درخواست اینگونه واحدها مبادرت به پیش خرید محصولات تولیدی آنها نماید.
مدت قرارداد سلف حداکثر معادل یک دوره تولید بوده مشروط بر آنکه از یکسال تجاوز ننماید.
 

الف - مدارک مورد نیاز اشخاص حقیقی:
- تصویر کلیه صفحات شناسنامه متقاضی
- تصویر کارت ملی متقاضی
- مجوز فعالیت
- تصویر سند ما‌لکیت یا سرقفلی یا اجاره نامه محل کسب.
- پیش فاکتور خرید کالا به میزان درخواست کتبی.
- تصاویر اسناد مالکیت (وثائق) در مواردی که تسهیلات در قبال وثیقه ملکی اعطاء می‌گردد.
- تصویر کامل اسناد مالکیت اموال غیر منقول، منقول، سهام شرکتها،‌ اوراق مشارکت و ...
- ارائه مدارک ضامنین اعم از شناسنامه، کارت ملی، مجوز فعالیت و مدارک محل فعالیت

ب- مدارک مورد نیاز اشخاص حقوقی:
- تصاویر اساسنامه، شرکت نامه، آگهی‌های روزنامه رسمی در ارتباط با تاسیس شرکت، آخرین تغییرات اساسنامه و مدیران و تصویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی مدیران .
- تصویر مجوز فعالیت
- تصویر شناسه ملی
- تصویر سند ما‌لکیت یا سرقفلی یا اجاره نامه محل شرکت.
- پیش فاکتور خرید کالا یا سیاهه به میزان درخواست کتبی. .(در صورت نیاز)
- تصاویر اسناد مالکیت (وثائق) در مواردی که تسهیلات در قبال وثیقه ملکی اعطاء می‌گردد.
- تصویر کامل اسناد مالکیت اموال غیرمنقول، منقول، سهام شرکتها،‌ اوراق مشارکت و غیره
- ترازنامه دو سال آخر فعالیت شرکت
- مجوز فعالیت و مدارک محل فعالیت / ترازنامه در سال آخر فعالیت شرکت
- ارائه مدارک ضامنین اعم از مدارک شرکتی (اساسنامه، شرکت نامه و...)، کپی شناسنامه مدیران، مدیران، مجوز فعالیت و مدارک محل فعالیت/ ترازنامه دو سال آخر فعالیت شرکت


تبليغات