با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Refah
صفحه اول > معرفی تسهيلات و وام ها > بانک رفاه >
تسهیلات اجاره به شرط تملیک
اجاره به شرط تملیک عقد اجاره‌ای است که در آن شرط می‌شود مستاجر در پایان مدت اجاره در صورت عمل به شرایط قرارداد، عین مستاجره را مالک گردد.بانک به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی و معدنی، ساختمان و مسکن، به عنوان موجر منحصراً بنا به درخواست کتبی و تعهد متقاضی مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیک و استفاده خود، اموال منقول و غیرمنقول را خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار متقاضی قرار می‌دهد.

الف - مدارک مورد نیاز اشخاص حقیقی:
- تصویر کلیه صفحات شناسنامه متقاضی
- تصویر کارت ملی متقاضی
-تصویر مجوز فعالیت
- تصویر سند ما‌لکیت یا سرقفلی یا اجاره نامه محل کسب.
- تصویر کامل اسناد مالکیت اموال غیرمنقول، منقول، سهام شرکتها،‌ اوراق مشارکت و غیره
- اصل و تصویر مبایعه نامه
- تصویر سند مالکیت (مورد مبیع)
- کپی شناسنامه فروشنده

ب- مدارک مورد نیاز اشخاص حقوقی:
- تصاویر اساسنامه، شرکت‌نامه، آگهی‌های روزنامه رسمی در ارتباط با تاسیس شرکت، آخرین تغییرات اساسنامه و مدیران و تصویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی مدیران .
- تصویر شناسه ملی
- تصویر مجوز فعالیت (مجوز فعالیت متقاضیان دریافت تسهیلات باید دارای اعتبار بوده و مدت اعتبارآن منقضی نشده باشد.)
-تصویر سند ما‌لکیت یا سرقفلی یا اجاره نامه محل شرکت.
- تصویر کامل اسناد مالکیت اموال غیر منقول، منقول، سهام شرکتها،‌ اوراق مشارکت و غیره
- ترازنامه دو سال آخر فعالیت شرکت

تبليغات