با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Refah
صفحه اول > معرفی تسهيلات و وام ها > بانک رفاه >
تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه در 24 ساعت
تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه طی مدت 24 ساعت به مزدوجینی که برای بار اول ازدواج نموده‌اند و تاریخ عقد آنها از 1/9/86 به بعد می باشد با اخذ تضمین کافی با شرایط ذیل صورت می پذیرد:
1- چنانچه متقاضی تسهیلات، کارمند رسمی دولت و یا نهادهای عمومی غیردولتی باشد، با ارائه گواهی حقوق و تعهد کسر اقساط از دستگاه ذیربط منحصراً‌با امضای قرارداد لازم الاجرا توسط متقاضی، اعطای تسهیلات موصوف میسور خواهد گردید.
2- چنانچه متقاضی، شاغل در یکی از نهادها، شرکتها و یا موسساتی که با بانک مبادرت به انعقاد قرارداد و یا تفاهم‌نامه در خصوص اعطای تسهیلات به کارکنان خود نموده‌اند، باشد؛ صرفاً‌ با ارائه گواهی حقوق از واحد مربوطه و امضای قرارداد لازم‌الاجرا توسط متقاضی، تسهیلات فوق‌الذکر قابل پرداخت می‌باشد.
3- چنانچه متقاضی مشمول بند 1 و 2 نگردد، می‌تواند با ارائه معرفی نامه از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی که دارای حساب فعال نزد بانک باشند و گواهی حقوق ( مدارکی که مؤید کسب درآمد مستمر متقاضی باشد) با امضای شخص حقیقی یا حقوقی معرفی کننده در ذیل قرارداد و ظهر سفته بعنوان ضامن و امضای متقاضی در ذیل قرارداد و روی سفته بعنوان متعهد، نسبت به اخذ این تسهیلات اقدام نماید.
4- چنانچه متقاضی تسهیلات مشمول بندهای فوق نگردد، می‌تواند یک نفر ضامن شاغل در یکی از دستگاههای دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی را معرفی و با ارائه گواهی حقوق متضمن کسر اقساط و حکم حقوقی ضامن و امضای ذیل قرارداد و ظهر سفته توسط ضامن و امضای متقاضی در ذیل قرارداد و روی سفته و ازدواج و تهیه جهیزیه بعنوان متعهد نسبت به اخذ این تسهیلات اقدام نماید.

تبليغات