با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Refah
صفحه اول > معرفی تسهيلات و وام ها > بانک رفاه >
اعطای تسهیلات قرض الحسنه مسکوکات طلا

در راستای ترویج سنت پسندیده قرض‌الحسنه و با هدف به کارگیری سرمایه‌های راکد و منابع موجود در جامعه، از چندی پیش طرح حساب قرض الحسنه پس انداز مسکوکات طلا در بانک رفاه گشایش یافت و شعبی به صورت منتخب در سراسر کشور موظف به اجرای آن شدند. در این حساب بانک رفاه از یکسو سکه را از دارنده سکه قرض گرفته و نگهداری می‌کند و از سوی دیگر برای جلوگیری از راکد ماندن این سرمایه عظیم، آن را به صورت قرض الحسنه در اختیار کسانی که نیاز دارند، قرار می‌دهد . همچنین متقاضیان واجد شرایط می‌توانند به منظور رفع نیازهای خود، ترکیبی از سکه‌ها را به صورت قرض‌الحسنه از بانک دریافت و در سررسیدهای معین نسبت به بازپرداخت مسکوکات اقدام نمایند.

ویژگی تسهیلات :

1. حداکثر مبلغ تسهیلات 10 سکه تمام بهار آزادی

2. مدت بازپرداخت تسهیلات حداکثر 36 ماه

3. بازپرداخت تسهیلات 4 ماه پس از تاریخ اعطا و فاصله اقساط هر 2 ماه یا 3 ماه یکبار است.


شرایط متقاضی :

1. داشتن اهلیت

2. داشتن اعتبار کافی

3. نداشتن بدهی معوق به شعب بانک

 

مدارک مورد نیاز:

1. درخواست کتبی متقاضی

2. ارائه اصل و تصویر شناسنامه متقاضی و ضامن / ضامنین

3. ارائه اصل و تصویر کارت ملی متقاضی و ضامن / ضامنین

4. سایر مدارک درخصوص تضمینات مطابق بند وثائق و تضامین قابل قبول می‌باشد

 

ضوابط و مقررات اعطای تسهیلات :

1. افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز همراه با حداقل موجودی مبلغ 000/100 ریال

2. حداقل 30 درصد حقوق و مزایای دریافتی /درآمد متقاضی یا ضامن / ضامنین وی باید به گونه ای باشد که تکافوی اقساط را بنماید.
توجه : در صورتی که متقاضی فاقد مدارک لازم مبنی بر کسب درآمد مستمر باشد، باید نسبت به معرفی دو نفر ضامن معتبر اقدام کند.

 

وثاق و تضامین قابل قبول :

1. چنانچه متقاضی، کارمند رسمی باشد، با ارائه گواهی حقوق و تعهد کسر اقساط از دستگاه ذیربط ، اعطای تسهیلات ممکن خواهد شد.
تبصره : کارکنان غیر رسمی از قبیل پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و همچنین کارمندان رسمی که ارائه گواهی تعهد کسر اقساط برای آنها میسر نیست، مشمول بند فوق نخواهند بود.

2. چنانچه متقاضی، در یکی از نهادها، سازمانها، شرکت ها و یا موسساتی شاغل باشد که با بانک مبادرت به انعقاد قرارداد یا تفاهم نامه در خصوص اعطای تسهیلات به کارکنان خود کرده است، صرفاً با ارائه گواهی حقوق از واحد مربوطه، تسهیلات مذکور قابل پرداخت است

3. چنانچه متقاضی مشمول بند 1 و 2 نباشد می‌تواند با ارائه معرفی نامه از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی که دارای حساب فعال نزد بانک باشند پس از ارائه گواهی حقوق ( مدارکی که موید کسب درآمد مستمر متقاضی باشد ) و امضاء اشخاص حقیقی یا حقوقی معرفی کننده در ذیل قرارداد لازم الاجرا به عنوان ضامن و امضای متقاضی در ذیل قرارداد به عنوان متعهد، نسبت به اخذ این تسهیلات اقدام نماید .
بدیهی است در موارد سه گانه فوق با عنایت به تنظیم قراداد لازم الاجرا، نیازی به اخذ سفته یا تضامین دیگر نیست .


تبليغات