با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Pasargad

تعریف

مضاربه قراردادي است كه به موجب آن يكي از طرفين (مالك) عهد‌ه دار تامين سرمايه (نقدي) ميگردد، با قيد اين كه طرف ديگر (عامل) با آن تجارت كرده و در سود حاصله هر دو طرف شريك باشند.

شرايط تسهيلات

 • بانك در امور واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصي نمي‌باشد.
 • بانك ميتواند سرمايه مورد نياز را بتدريج يا بطور يكجا در اختيار عامل قرار دهد.
 • بانك موظف است قبل از اقدام به عقد قرارداد عمليات موضوع مضاربه را در حد نياز بررسي و اطمينان حاصل كند كه اصل سرمايه و سود مورد انتظار در طول مضاربه قابل برگشت باشد.
 • كار لازم براي انجام عمليات تماماً توسط عامل انجام ميشود.
 • مدت مضاربه حداكثر ۱ سال مي‌باشد.

 

هزينه‌هاي قابل قبول براي مضاربه:

 • قيمت كالا
 • بيمه و حق ثبت سفارش
 • حمل و نقل
 • انبار داري
 • حقوق گمركي و سود بازرگاني
 • هزينه بانكي
 • هزينه‌هاي بسته بندي

نرخ سود :نوع تسهیلات
مدت (ماه) حداقل نرخ سود
مورد انتظار %
مضاربه شش ماه ۲۶%

مدارك لازم:


در مواردي كه متقاضي داراي پرونده عمومي نزد شعبه باشد:

 1. برگ در خواست استفاده از تسهیلات مضاربه
 2. پیش فاکتور مربوط به خرید کالای موضوع مضاربه
 3. صورت برآورد بهای فروش نقدی کالای مورد معامله طبق مندرجات برگ در خواست.
 4. آخرین صورت مجلس ارزیابی وثایق غیرمنقول و منقول متقاضی.
 5. فتوکپی سند مالکیت وثابق وتضمینات متقاضی.و پروانه كسب ، در صورت اجاره بودن محل اجاره نامه.
 6. مصوبه انجام معامله مضاربه.
 7. یک نسخه از قرار داد منعقده مضاربه.
 8. سایر مدارکی که به نظر شعبه اخذ و نگهداری آنها ضروری می باشد.

در صورتي كه مشتري فاقد پرونده عمومي نزد بانك باشد:

 1. اطلاعات اخذ شده درباره متقاضی از طریق اطلاعات اعتباری.
 2. فتوکپی اسناد مربوط به مالکیت ملک یا سرقفلی یا اجاره نامه معتبرمحل کار متقاضی
 3. فتوکپی کارت بازرگانی ( برای تجار و اشخاصی که در رابطه با شغل خود به امور تجارت داخلی یا خارجی ملزم به داشتن کارت بازرگانی باشند.)
 4. فتوکپی پروانه کسب معتبر متقاضی.
 5. اصل برگ امضاء مسلم الصدور متقاضی.
 6. شماره حساب جاری و تاریخ افتتاح آن.
 7. فتوکپی کلیه صفحات شناسنامه متقاضی ودرمورد شخص حقوقی ، فتوکپی شناسنامه اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت.
 8. فتوکپی اساسنامه، شرکت نامه روزنامه رسمی حاوی ثبت شرکت و آخرین تغییرات در انتخاب هیات مدیره و مدیر عامل و صاحبان امضاء مجاز شرکت.
 9. لیست سهامداران عمده شرکت و تعداد و درصد سهام متعلق به هر یک.
 10. گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت مربوط به سه دوره مالی گذشته.
 11. آخرین اظهار نامه مالیاتی شرکت.

صفحات مرتبط با بانک پاسارگاد در قسمت معرفی تسهيلات و وام ها
● مشاركت مدني
● جعاله
تبليغات