با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Pasargad

تعریف

منظور از جعاله عبارتست از التزام شخص (جاعل) یا کار فرما به ادای مبلغ یا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عمل معین طبق قرار داد طرفی که عمل را انجام می دهد عامل یا پیمانکار نامیده می شود.

موارد استفاده :

برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی، خدماتی می باشد.

شرايط تسهيلات

 • مدت انجام و تصفیه مطالبات ناشی از جعاله حداکثر ۲ سال تعیین می گردد.
 • دریافت یا پرداخت جعل طبق قرار داد توسط بانک دفعتا واحده ویا به دفعات به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید و یا سررسیدهای معین بلامانع است.
 • حداكثر تسهيلات اعطائي براي جعاله تعميرات ۱۰۰ ميليون ريال خواهد بود.

نرخ سود :نوع تسهیلات
مدت (ماه) حداقل نرخ سود
مورد انتظار %
جعاله تعمیر مسکن در قبال سفته و
وثیقه ملکی(حداکثر ۵۰ میلیون ریال)
حداکثر ۲۴ ماه ۱۲%
حداکثر ۳۶ ماه ۱۴%

مدارك لازم:
در مواردي كه متقاضي داراي پرونده عمومي نزد شعبه باشد:

 1. برگ درخواست استفاده از تسهیلات جعاله که در آن نوع کار، مورد مصرف تسهیلات در خواستی، مدت انجام کار، نحوه و مدت باز پرداخت وثایق و تضمینات قید شده.
 2. مدارک و مجوزهای لازم به منظور احراز موارد مصرف تسهیلات جعاله. از جمله سند مالكيت براي تسهيلات جعاله تعميرات.
 3. پیش فاکتور مربوط به خرید اموال مورد معامله جعاله.
 4. فتوکپی (تطبیق داده شده با اصل) سند مالکیت وثایق و تضمینات.
 5. فاکتور خرید اموال موضوع معامله جعاله.
 6. آخرین صورت مجلس ارزیابی وثایق و تضمینات.
 7. بیمه نامه وثایق و تضمینات که به نفع و به نام بانک صادر شده باشد.
 8. مصوبه انجام معامله جعاله و قرارداد منعقده.

در صورتي كه مشتري فاقد پرونده عمومي نزد بانك باشد:

 1. اطلاعات اخذ شده درباره متقاضی.
 2. فتوکپی پروانه کسب معتبر متقاضی در صورتیکه جعاله در امور تولید ی و یا خدماتی باشد.
 3. فتوکپی اسناد مربوط به مالکیت یا سرقفلی یا اجاره نامه معتبر محل کار متقاضی در صورتیکه جعاله در امور تولیدی یا خدماتی باشد.
 4. اصل برگ امضاء مسلم صدور متقاضی چنانچه قرار داد در دفاتر اسناد رسمی منعقد شود.
 5. شماره حساب جاری متقاضی و تاریخ افتتاح آن.
 6. فتوکپی، کلیه صفحات شناسنامه متقاضی و در مورد اشخاص حقوقی فتوکپی شناسنامه اعضاء هیات مدیره ومدیر عامل شرکت.
 7. فتوکپی اساسنامه، شرکت نامه روزنامه رسمی حاوی ثبت شرکت و آخرین تغییرات در انتخاب هیات مدیره و مدیر عامل و صاحبان شرکت.
 8. لیست سهامداران عمده و تعداد و درصد سهام متعلق به آنها.
 9. گزارش بازرس قانون و حسابرس شرکت مربوط به سه سال گذشته.
 10. آخرین اظهار نامه مالیاتی شرکت.

صفحات مرتبط با بانک پاسارگاد در قسمت معرفی تسهيلات و وام ها
● مشاركت مدني
● مضاربه
تبليغات