با توجه به حجم زياد اعضاي خبرنامه، لطفا در صورت امکان از آدرس غير از Yahoo استفاده کنيد.
اگر از سرويس Yahoo Mail استفاده مي کنيد، حتما پوشه Spam را مشاهده کنيد. شايد نامه هاي ارسالي توسط خبرنامه «بانک ديتا» به پوشه Bulk ارجاع شوند.

آدرس Email :

معرفی تسهيلات و وام ها

Bank Parsian
بانک پارسيان با همکاري شرکت ليزينگ پارسيان، در خصوص واگذاري خودروهاي سواري اعم از نو و دست دوم، به مشتريان بدون نياز به سپرده گذاري تسهيلات اعطا مي کند.
متقاضيان مي توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر با شرکت ليزينگ پارسيان به آدرسهاي زير تماس حاصل نمايند:

نشاني: تهران- بلوار کشاورز- روبروي ساختمان وزارت جهاد کشاورزي- نبش خيابان شهيد نادري- پلاک 28
تلفن: 3-88978841 و 32-88985525

تبليغات